Finské bombardovací letectvo v Pokračovací válce – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Finské bombardovací letectvo v Pokračovací válce

 

Finské bombardovací letectvo během tzv. Pokračovací války ( od 25. června 1941 ) tvořil pouze jediný pluk – LeR 4. Ten se v počátku války skládal ze 42., 44. a 46. bombardovací perutě, které měly ve výzbroji 23 lehkých bombardérů Bristol Blenheim a 4 kořistní sovětské střední bombardéry Iljušin DB – 3. Jednotka bojovala nad Karelskou šíjí. 1. července 1941 se z akce nevrátily 2 Blenheimy od 46. perutě, která tak byla nucena záhy ukončit bojové operace.

( Bristol Blenheim Mk.I dodaný do Finska z Velké Británie a patřící do stavu 46. bombardovací perutě )

Obě zbylé perutě poté podporovaly pozemní síly bombardováním a prováděním průzkumu. Přes doprovod vlastních stíhačů ale do konce roku 1941 ztratily 12 Blenheimů. Na jaře následujícího roku se pak na frontu vrátila 46. peruť, nově vyzbrojená německými středními bombardéry Dornier Do 17, které byly osobním darem říšského maršála Hermanna Göringa. Pluk LeR 4 tak po celé léto 1942 operoval v plné síle tří perutí. Následující rok začal 19. února velmi úspěšným náletem 9 finských bombardérů na Segežo. V létě 1943 útočily Blenheimy, Dorniery i kořistní DB – 3 na různé sovětské cíle. Z Německa poté dorazily i mnohem modernější Junkersy Ju 88, které byly zařazeny do stavu 44. perutě.

Po proražení blokády Leningradu zahájilo sovětské letectvo rozsáhlou bombardovací ofenzívu, jejímž hlavním cílem se staly Helsinky. Finové se rozhodli nezůstat nic dlužni a 9. března 1944 jejich bombardéry provedly noční nálet na sovětské základny Gorskaja a Kosimovo, kde se Finům podařilo zapálit sklad paliva a zničit desítky sovětských letounů odstavených podél letiště.

( 44. bombardovací peruť byla vyzbrojena německými středními bombardéry Junkers Ju 88 A - 4 )

Podobným úspěchem skončil útok 33 finských bombardérů na letiště Mergino provedený 30. března. Na začátku sovětské červnové ofenzívy se pak finské letouny pokoušely brzdit sovětský postup na Viipuri. V červnu 1944 bombardovací pluk LeR 4 disponoval 29 Blenheimy, 13 Junkersy Ju 88, 9 Dorniery Do 17, 6 kořistními Iljušiny DB – 3 a 4 Petljakovy Pe – 2. Finské bombardéry se po příměří se Sověty ještě aktivně zapojily i do války v Laponsku a bojovou činnost ukončily až v lednu 1945.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt