Čínská armáda – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Čínská armáda

Ústřední mocí nad čínskou armádou disponoval generalissimus Čankajšek, který byl předsedou čínské Národní vojenské rady. Jednotlivý vyšší důstojníci neměli moc schopností a na své velící pozice byli jmenováni hlavně z důvodu loajality k Čankajškovi. Během druhé války s Japonskem, jež vypukla v roce 1937, bylo čínské bojiště rozděleno na 12 válečných oblastí, jejichž velitelé dostávali rozkazy přímo od generalissima, či jeho rady, prostřednictvím náčelníka štábu generála Che Jing – China. Vojenští velitelé jen velmi neradi zahajovali nějaké vojenské akce, jelikož mnozí z nich zároveň působili i jako provinční guvernéři. Výdaje na válečný materiál pak zmenšovaly jejich místní politickou moc. Ani z nového hlavního města Čchung – čchingu, potažmo od Čankajška, se jim nedostávalo žádné větší podpory. Důvodem této strategie, byl zejména generalissimův strach, že kdyby byl nějaký vysoký velitel úspěšný a zaznamenal by proti Japoncům vítězství, mohl by se cítit dostatečně mocný, či populární, aby ho později ohrozil.

Tento problém řešil Čankajšek tím, že v zázemí držel loajální jednotky a tím si zajistil spolupráci provinčních guvernérů/vojenských velitelů. Zároveň však tato metoda způsobila ještě větší roztříštění sil a rovněž znamenala, že k dispozici nebyly prakticky žádné strategické zálohy, které by byly schopny po soustředění zaútočit na nepřítele a vytlačit ho z území Číny. Odvody, výcvik, vystrojování a vyzbrojování byly prováděny velitelem každé válečné oblasti.

Nastoupení Číňané.jpg

( Číňané používali součásti výstroje a výzbroje z mnoha států světa, například z Německa, či USA )

Čínská nacionalistická divize byla většinou špatně vyzbrojená, vybavená a vycvičená nestejnorodá organizace. Početní stav čínských divizí představovalo něco kolem 9 500 vojáků všech hodností. Drtivá většina jednotek na divizní úrovni však byla tvořena něco kolem 6 000 – 7 000 muži. Mnohé další však byly ještě slabší. Velkou slabinou čínských divizí byla naprostá absence těžkého vybavení, především dělostřelectva a dalších těžkých zbraní. Čínským vojákům se nedostávalo ani účinného zásobování.

Lépe vybavené divize spoléhaly na minomety, kterých bylo v sestavě něco kolem 18 – 30. Tabulkově se mělo v divizi nacházet asi 300 lehkých a těžkých kulometů, skutečný počet byl však menší a dosahoval zhruba 200 lehkých a necelých 40 těžkých. Tyto počty se však divize od divize značně lišily. Ani pozdější americké dodávky příliš nezlepšily materiální vybavení čínských jednotek, neboť mnozí divizní velitelé je prostě zabavili a uložili do svých zásobovacích středisek. Toto korupční jednání je dobře patrné ve skutečnosti, že do Číny dorazilo mezi březnem 1941 a koncem roku 1945 vybavení a všemožná další pomoc v celkové hodnotě 631 509 amerických dolarů, ale i přesto nebyly nikdy utvořeny účinné čínské samostatné síly.

Čínští vojáci.jpg

( Na sklonku roku 1942 tvořilo čínskou armádu 3 819 000 mužů )

Čínské divize byly vytvořeny podle trojúhelníkové sestavy. Tzn., že každá byla tvořena třemi pěšími pluky. Spojením tří divizí, nevznikaly sbory, jako tomu bylo například u německé, či americké armády, ale byly formovány pozemní armády. Tři armády pak vytvořily skupinu armád, jež se však početním stavem rovnala spíše armádě západních zemí.

Ke konci roku 1942 měl Čankajšek k dispozici zhruba 4 000 000 mužů. Z tohoto počtu byly téměř 3 000 000 organizovány ve 246 divizích a 44 brigád ( jednotky o různé velikosti a síly ). Dalších 900 000 vojáků bylo k dispozici v týlu ( ti tvořili stavy 70 divizí a dalších menších jednotek ). Již vzhledem ke zmíněnému problému udržení loajality, si Čankajšek uchovával pod osobním velením dalších 30 divizí. Proti postupujícím Japoncům tak mohli Číňané nasadit asi 300 divizí. Vzhledem k Čankajškově strategii však drtivá většina těchto sil dostala rozkaz zůstat stát v obraně a čekat, až vítězství obstarají Spojenci.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt