SS – Freiwilligen Verband Danemark / Freikorps Dannmark – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

SS – Freiwilligen Verband Danemark / Freikorps Dannmark

Freikorps Dannmark byl založen v roce 1941 na žádost dánské nacistické strany DNSAP a s požehnáním dánské vlády. Při náboru důstojníků docházelo k určitým problémům, dokud nebylo rozhodnuto, že si i po vstupu do Waffen – SS podrží své dánské hodnosti a penze. Dánští vojáci skládali přísahu věrnosti veliteli Wehrmachtu, nikoliv obvyklou přísahu Hitlerovi. Prvním velitelem jednotky se stal Christian Peder Kryssing, ačkoliv nebyl členem a ani přívržencem DNSAP. Kryssinga brzy vystřídal Christian Frederik von Schalburg , který byl v té době příslušníkem divize Wiking, ten výcvik dokončil.

( Nášivka a rukávová páska Freikorps Dannmark )

V květnu 1942 byl Freikorps letecky přesunut do Děmjanského výběžku v severním Rusku. Vojáci byli zařazeni do SS – Panzer Division Totenkopf, která tehdy držela pozice na soutoku řek Lovat a Robja. Dne 27. května Dánové pod velením Sturmbannführera von Schalburga zahájili útok na sovětské předmostí. Dne 2. června 1942 byl von Schalburg s údernou skupinou přibit na místě nepřátelskou palbou, přičemž klopýtl o minu a byl vážně raněn. Když mu jeho muži přišli na pomoc, byli zasaženi minometnou palbou. Velitel a další dva vojáci byli okamžitě zabiti. Dánové ztratili při tomto nezdařeném úderu 28 mužů. Náhradní velitel, Lettow – Vorbeck, byl zabit 11. června u Bolšoje Duboviny. Byl jedním z více než 70 mužů, zabitých toho dne.

( Muži z Freikorps Dannmark )

Na konci srpna 1942, poté co utrpěl ztráty 121 zabitých a několika set raněných, byl Freikorps vrácen do Dánska. Z původních 1 200 příslušníků měl bojový stav 299 mužů. Po náboru nových rekrutů se v říjnu vrátil na východní frontu. Freikorps byl stažen z první linie v březnu 1943. Jednotka byla rozpuštěna 20. května a ti dobrovolníci, kteří zůstali ve službě, byli převeleni do SS – Panzergrenadier Regiment 24 Dannmark v rámci divize Nordland.

Velitelé

Legion – Obersturmbannführer Christian Peter Kryssing                 ( 19. července 1941 – 23. února 1942 )

Legion – Obersturmbannführer Knud Borge – Martinsen                 ( 23. února 1942 – 1. března 1942 )

Legion – Obersturmbannführer Christian Frederick von Schalburg ( 1. března 1942 – 2. června 1942 )

Legion – Obersturmbannführer Knud Borge – Martinsen                ( 2. června 1942 – 9. června 1942 )

SS – Obersturmbannführer Hans von Lettow – Vorbeck                 ( 9. června 1942 – 11. června 1942 )

SS – Obersturmbannführer Knud Borge – Martinsen                      ( 11. června 1942 – 20. května 1943 )             

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt