SS – Freiwilligen Legion Niederlande a SS – Freiwilligen Panzergrenadier Brigade Nederland – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

SS – Freiwilligen Legion Niederlande a SS – Freiwilligen Panzergrenadier Brigade Nederland

SS – Freiwilligen Legion Niederlande vznikla, když byla v červenci 1941 nizozemsko – belgická SS – Freiwilligen Standarte Nordwest rozdělena na SS – Freiwilligen Verband Flandern a SS – Freiwilligen Verband Nederland. Byla přejmenována na SS – Freiwilligen Legion Niederlande 24. září 1941.

Legie byla poslána na východní frontu na konci roku 1941. Sloužila se skupinou armád Sever v bojích proti sovětskému předmostí na západním břehu řeky Volchov, které probíhaly v lednu roku 1942. Dne 10. února legie odrazila mohutný úder sovětské pěchoty, první z mnoha dalších, ke kterým došlo. Ačkoliv udržela své postavení, bojová únava a rostoucí ztráty negativně ovlivňovaly morálku. V létě roku 1942 byla legie přidělena ke 2. pěší brigádě SS a poslána na leningradskou frontu. Na konci července se legie účastnila neúspěšných útoků na Leningrad, nazvaných operace Nordlicht. V zimě 1942 – 1943 bojovala v okolí Ladožského jezera. V lednu 1943, operujíc po boku Legion Norwegen, odrážela nizozemská legie mohutnou sovětskou tankovou ofenzívu.

( Nizozemští dobrovolníci z SS – Freiwilligen Panzergrenadier Brigade Nederland )

V dubnu 1943 byla legie stažena z leningradské fronty. Po odpočinku a nabrání nových sil byla rozšířena na brigádu a stala se z ní SS – Freiwilligen Panzergrenadier Brigade Nederland. Původní nizozemští legionáři, posílení novými branci z řad nizozemských a rumunských Volksdeutsche, byli v září 1943 přiděleni ke III. Panzerkorps v Chorvatsku. Nizozemci se naplno zúčastnili nemilosrdné války proti Titovým partyzánům a spáchali nespočet ukrutností. Brigáda obdržela v říjnu 1943 číselné označení 4. SS – Freiwilligen Panzergrenadier Brigade Nederland, než se v srpnu 1944 vrátila ke svému neočíslovanému označení.

Na Boží hod vánoční 1943 byla poslána na východní frontu. Zde byla nizozemská brigáda vržena do nelítostných bojů v okolí Oranienburgu, neboť Rudá armáda zahájila mohutnou ofenzívu s cílem obležené město vyprostit. Sovětský úspěch znamenal, že se brigáda nyní musela stáhnout zpátky za řeku Narvu. V krutých bojích na Narvě utrpěli Nizozemci těžké ztráty. Od 1. ledna do 13. dubna 1944 měla brigáda 87 důstojníků, 502 poddůstojníků a 3 139 příslušníků mužstva zabitých, raněných nebo nezvěstných. V létě 1944 nizozemská brigáda ustoupila do kuronské kapsy společně se zbytky německé armádní skupiny Sever, ale ne dříve, než sovětské síly, které měly ohromnou převahu, zničily pluk General Seyffardt. Zbytek brigády byl evakuován do prostoru Štětína, kde se z něj v únoru 1945 stala 23. SS – Freiwilligen Panzergrenadier Division Nederland ( niederlandische Nr. 1 ).

Velitelé ( Standarte Nordwest )

SS – Oberführer Otto Reich                                         ( duben 1941 – červenec 1941 )

Velitelé ( legie )

SS – Sturmbannführer Herbert Garthe                         ( listopad 1941 )

SS – Oberführer Otto Reich                                         ( únor 1942 )

SS – Obersturmbannführer Arved Theuermann          ( 1. dubna 1942 )

SS – Standartenführer Josef Fitzthum                          ( 10. července 1942 )

Velitelé ( brigáda )

SS – Brigadeführer Jürgen Wagner                              ( 20. dubna 1944 – 10. února 1945 )

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt