Finnisches Freiwilligen – Bataillon der Waffen – SS – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Finnisches Freiwilligen – Bataillon der Waffen – SS

Finnisches Freiwilligen – Bataillon der Waffen – SS byl vytvořen v roce 1941. Původně byl znám jako SS Freiwilligen – Bataillon Nordost a jeho příslušníky byli finští dobrovolníci, kteří podepsali závazek na pevně stanovenou dobu dvou let. Trvali také na tom, že budou bojovat jedině proti Sovětskému svazu a odmítnou jakékoliv rozkazy bojovat proti západním Spojencům. Notoricky nezávislí Finové také odmítli složit přísahu Adolfu Hitlerovi a trvali na tom, že jim budou velet finští důstojníci. Tento požadavek byl většinou plněn, ačkoliv nedostatek velitelů museli nahradit i někteří němečtí důstojníci.

rukávová páska Finnisches Freiwilligen - Bataillon der Waffen SS.jpg

( Rukávová páska Finnisches Freiwilligen – Bataillon der Waffen – SS )

Finský prapor prodělal svůj výcvik v rámci Waffen – SS v Gross – Bornu, než byl na konci roku 1941 poslán ke skupině armád Jih. U řeky Mius byl včleněn do divize Wiking. Bojoval v ofenzivních bitvách podél řeky Mius, po celé německé letní tažení roku 1942 a na Kavkaze. V květnu 1943 byl přeložen z fronty, neboť dvouletý závazek dobrovolníků vypršel a v červenci 1943 byl rozpuštěn. Ti dobrovolníci, kteří chtěli zůstat ve Waffen – SS, vstoupili do SS – Freiwilligen Panzergrenadier division Nordland anebo do SS – Standarte Kurt Eggers.

Příslušníci finské dobrovolnické jednotky.jpg

( Finští dobrovolníci při výcviku )

Velitelé

SS – Obersturmbannführer Hans Collani

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt