37. SS – Freiwilligen Kavallerie Division Lützow – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

37. SS – Freiwilligen Kavallerie Division Lützow

37. SS – Freiwilligen Kavallerie Division Lützow byla vytvořena nedaleko Moravského pole na maďarsko – slovenských hranicích v únoru 1945. Základní materiál pro vytvoření divize pocházel ze zbytků divizí Florian Geyer a Maria Theresia, rozbitých v bitvách kolem obležené Budapešti, jež byly doplněny podle možností až na sílu divize odvody z řad maďarských Volksdeutsche.

V březnu 1945 nebyla divize ještě ani zdaleka v bojeschopném stavu. Nicméně jedna Kampfgruppe, tvořená všemi veterány a bojeschopnými prvky jednotky byla poslána k 6. tankové armádě SS. Pod velením SS – Obersturmbannführera Karla – Heinze Keitela ( syna náčelníka OKW, polního maršála Wilhelma Keitela ) dorazila Kampfgruppe na místo určení 4. dubna. Kampfgruppe Keitel, podřízená I. SS – Panzerkorps, se dostala do intenzivních bojů během ústupu před sovětskou armádou postupující Maďarskem do Rakouska. V květnu 1945 byla řada jednotek zajata Sověty, přičemž jiné se přesunuly na západ, aby se vzdaly postupujícím Američanům. Někteří příslušníci divize se 13. května účastnili masového útěku ze zajateckého tábora Altheim, když byli svědky propuštění příslušníků pravidelných jednotek Wehrmachtu, zatímco oni s ostatními esesmany zůstávali v zajetí.

( Nástup mužů ze 37. divize SS Lützow )

Velitelé

SS – Oberführer Waldemar Fegelein

( 26. února 1945 – březen 1945 )

SS – Standartenführer Karl Gesele

( březen 1945 – 8. květen 1945 )

 

Početní stavy divize

Nezveřejněny

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt