35. Grenadier Division SS und Polizei – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

znak 35.divize SS.png

35. Grenadier Division SS und Polizei

Navzdory své na papíře dojem vzbuzující bojové sestavě byla tato formace spíše příslovečným posledním dechem a všem jejím skutečně zformovaným jednotkám se pravděpodobně nedostávalo jak mužstva, tak i vybavení ( divize se skládala z 89. a 91. SS a policejního granátného pluku, 35. SS a policejního střeleckého praporu, 35. SS a policejního praporu stíhačů tanků, 35. SS a policejního dělostřeleckého pluku a 35. SS a policejního ženijního praporu ). Sestavení divize bylo nařízeno až v únoru 1945 a její jádro vytvořili příslušníci personálu Polizei Schule v Drážďanech s rotou z důstojnické školy v Braunschweigu a střelecké, protitankové, dělostřelecké a spojařské jednotky z Polizei Weffenschule v Hellerau.

V březnu se k výše zmíněným jednotkám připojily 29. a 30. policejní pluk a takto vytvořená jednotka byla jako bojová skupina Thurn odeslána v dubnu 1945 na frontu táhnoucí se podél řeky Nisy na jihovýchod od Berlína. Dne 27. dubna však sovětští vojáci obsadili hlavní štáb divize a SS – Standartenführer Pripkorn byl zabit. Divize se rozpadla na několik částí, z nichž některým se podařilo v prvních třech dnech května dosáhnout Labe a vzdát se americkým jednotkám. Ostatní byly 7. května zajaty Rudou armádou u Halbe. Vojáci této divize nenosili žádné zvláštní insignie.

Velitelé

SS – Oberführer Johannes Wirth

( únor – březen 1945 )

SS – Standartenführer Rüdiger Pripkorn

( březen – květen 1945 )

 

Početní stavy divize

Neznámé

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt