31. SS – Freiwilligen Grenadier Division – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

31. SS – Freiwilligen Grenadier Division

Rozkazy k vytvoření 31. SS – Freiwilligen Grenadier Division byly vydány v říjnu 1944 a začátkem prosince 1944 prodělávalo výcvik asi 11 000 odvedenců. Mnozí z nich pocházeli z řad českých nebo slovenských Volksdeutsche. Civilní nováčci byli posíleni částmi rozpuštěné 23. Waffen Grenadier Division der SS Kama ( kroatische Nr. 1 ) a připojením Polizei Regiment Brixen.

Divize bojovala krátce proti Rudé armádě v okolí svého maďarského výcvikového prostoru, ale brzy byla přinucena ustoupit do Německa, kde měla v Marburgu dokončit své formování. Avšak v lednu 1945 byla přeměněna na početně značně oslabenou jednotku typu 45. V únoru byla přiřazena ke skupině armád Střed jako součást všeobecných záloh. Na konci války operovala divizní Kampfgruppe kolem Hradce Králové v Československu, kde se přeživší příslušníci vzdali Sovětům. Podle některých zdrojů měla divize dostat označení Böhmen – Mähren ( Čechy a Morava ).

Velitelé

SS – Brigadeführer Gustav Lombard

( 1. října 1944 )

SS – Brigadeführer Wilhelm Trabandt

( duben 1945 )

 

Početní stavy divize

Prosinec 1944

11 000 důstojníků a mužů

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt