23. SS – Freiwilligen Panzergrenadier Division Nederland – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

23. SS – Freiwilligen Panzergrenadier Division Nederland

23. SS – Freiwilligen Panzergrenadier Division Nederland byla tvořena nizozemskými dobrovolníky a vznikla 10. února 1945, když dostala SS – Freiwilligen – Panzergrenadier Brigade Nederland divizní statut. Brigáda Nederland bojovala v Pobaltských státech od konce roku 1943 a účastnila se ústupu od Leningradu na linii řeky Narva a zpátky ke kuronské kapse. Společně se zbytky III. SS – Korps, byla Nederland evakuována po moři do Štětína, kde měla vytvořit část obranné linie na Odře.

SS původně měly v úmyslu přidělit nizozemské vojáky k divizi Nordland, ale po protestech nizozemské nacistické strany ( NSB ) bylo rozhodnuto, že vytvoří svou vlastní divizi. Nederland dostala číslo 23, když byla rozpuštěna divize Kama. 23. SS – Freiwilligen Panzergrenadier Division Nederland neměla o mnoho víc než 1 000 bojeschopných příslušníků, když bojovala na východní frontě své poslední bitvy.

( Příslušníci 23. divize SS Nederland vyfotografování před další bojovou akcí )

Divize Nederland společně s divizemi SS Nordland, Wallonien a Langemarck měla na starosti obranu úseku Odry mezi městy Štětín a Neustadt. V dubnu 1945 byla rozdělena. Pluk General Seyffardt zamířil na jih. Byl zničen nedaleko Hammersteinu, když bojoval po boku 15. Waffen – Grenadier Division der SS. Třináct vojáků, kteří byli zajati Sověty, bylo popraveno. Na konci dubna se pluk De Ruyter, který zůstal na oderské frontě, stáhl na západ, kolem severního okraje Berlína. Dne 3. května 1945, nedaleko vesnice Parchim, zničil pluk útočící tankovou jednotku Rudé armády a potom jeho příslušníci uslyšeli další blížící se tanky. Byli to Američané a pluk měl štěstí, že se vzdal jim.

( Rukávová páska 23. divize SS Nederland )

Velitelé

SS – Brigadeführer Jürgen Wagner

 

Početní stavy divize

Prosinec 1944

6 000 důstojníků a mužů

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt