22. SS – Freiwilligen Kavallerie Division Maria Theresia – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

22.divize ss Maria Theresa.png

22. SS – Freiwilligen Kavallerie Division Maria Theresia

Divize Maria Theresia byla vytvořena v květnu 1944. Byla sestavena v Kisberu v Maďarsku kolem jádra tvořeného 17. SS – Kavallerie Regiment, jenž byl přeložen z 8. Kavallerie Division Florian Geyer. Hlavní část sil divize představovali maďarští Volksdeutsche, kteří byli původně odvedeni do maďarské armády, ale po dohodě mezi německou a maďarskou vládou byli převedeni do Waffen – SS. Symbolem divize byla chrpa, zvolená proto, že byla oblíbenou květinou rakouské panovnice Marie Terezie, po níž divize nesla jméno.

V září 1944 byl odřad z divize Maria Theresia, sestávající ze SS – Kavallerie Regiment 52, přiřazen k jedné Kampfgruppe, které velel SS – Hauptsturmführer Toni Ameiser. Kampfgruppe Ameiser měla zaujmout postavení v Rumunsku, kde měla posílit LVII. tankový sbor Wehrmachtu. Svého určeného místa pobytu nemohla dosáhnout vzhledem k postupu Rudé armády, takže poté, co bojovala po boku maďarských vojáků, byla obklíčena Sověty. Jeden oddíl Kampfgruppe, kterému velel SS – Hauptsturmführer Harry Vandieken, se probojoval k řece Harmas a přeplaval do bezpečí na druhý břeh, držený Němci. Druhá část Kampfgruppe pod Ameiserovým velením zůstala měsíc v pasti a nakonec se 30. října probojovala k německým liniím jižně od Budapešti.

( Vojáci 22. divize Maria Theresia v Budapešti v listopadu 1944 )

Zbytek divize stále ještě prováděl výcvik, když byl poslán v listopadu 1944 posílit obránce Budapešti. Stále ještě byl ve městě, když Rudá armáda sevřela maďarské hlavní město železným kruhem a byl zničen spolu s většinou ostatních německých obránců. Pouze 170 mužům se podařilo probít se sovětskými liniemi do bezpečí. Přeživší, společně s těmi příslušníky divize Maria Theresia, kteří nebyli posláni do Budapešti, vytvořili jádro nově zformované 37. SS – Freiwilligen Kavallerie Division Lützow. To, co zůstalo z divizního protiletadlového dělostřelectva, bylo přeloženo k 32. SS – Freiwilligen Grenadier Division 30. Januar.

Velitelé

SS – Brigadeführer August Zehender

( 21. dubna 1944 )

 

Početní stavy divize

Leden 1944

4 914 důstojníků a mužů

Prosinec 1944

8 000 důstojníků a mužů

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt