18. SS – Freiwilligen Panzergrenadier Division Horst Wessel – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

18. SS – Freiwilligen Panzergrenadier Division Horst Wessel

V lednu 1944 nařídil Adolf Hitler Heinrichu Himmlerovi, aby postavil divizi Waffen – SS z kádrů záložníků SA. Ve skutečnosti byla 18. SS – Freiwilligen Panzergrenadier Division Horst Wessel chvatně sestavena z motorizované brigády Totenkopf Standarte a 1. SS – Infanterie – Brigade, společně s částmi 6. SS – Gebirgs Nord a četných maďarských a jugoslávských Volksdeutsche.

Divize byla pojmenována po jednom z hrdinů nacistické strany, kterého nacistická mytologie líčila jako mladého berlínského příslušníka úderných oddílů SA, který byl zabit komunisty v pouličním boji ještě předtím, než nacisté přišli k moci. Horst Wessel byl skutečně SAmanem zabitým komunisty, ale ve skutečnosti to byl pouliční zlodějíček a pasák, který byl zabit v boji o to, komu bude náležet příjem Wesselovy přítelkyně – prostitutky.

( Příslušníci 18. divize SS Horst Wessel byli vysláni i na potlačení Slovenského národního povstání )

Divize byla sestavena ve výcvikovém středisku Stablack ve Východním Prusku. V lednu 1944 byla přesunuta do Zagrebu v Chorvatsku. Odsud byla poslána do oblasti podél maďarsko – jugoslávských hranic, kde byla nasazena do bojů proti Titovým partyzánům. V březnu byla přesunuta do Maďarska zároveň s jezdeckou divizí SS Florian Geyer, kde sloužila jako hrozba k ovládání maďarské vlády, jež v té době vyvíjela snahu vymanit se z války. V červenci byla podstatná část divize poslána na Ukrajinu, aby zde vytvořila Kampfgruppe v rámci XXIV. tankového sboru. Jednotka absorbovala části 8. SS – Sturmbrigade Frankreich, vytvořené po rozpuštění Légion des Volontaires Francais.

( Rukávová páska 18. divize SS Horst Wessel )

Pod silným sovětským tlakem ustoupila Kampfgruppe Horst Wessel přes Podhajce a Lipicu k Dněstru a potom zpátky přes Baliezne, Podrozne a Siečov. Jedna jednotka byla vyčleněna v srpnu a v následujících třech měsících sloužila k rozdrcení Slovenského národního povstání. V září byl zbytek divize přesunut do Maďarska, kde bojoval s postupujícími sovětskými silami v oblasti kolem Jasze a Ledany. Na konci války se Horst Wessel účastnila neúspěšných pokusů prolomit sovětské obklíčení Budapešti. Potom byla rozdělena na dvě Kampfgruppen. Jedna byla nasazena kolem Karlovy Studánky a Ratiboře, než se u Moravské Ostravy vzdala Sovětům. Druhá Kampfgruppe byla v dubnu přesunuta do Zobenu, kde byla včleněna do VIII. armádního sboru. V této oblasti vážné boje neprobíhaly a po konečné německé kapitulaci se jednotka snažila dostat na západ, aby se mohla vzdát Američanům.

Velitelé

SS – Sturmbannführer Wilhelm Trabant

( 25. ledna 1944 )

SS – Gruppenführer Josef Fitzthum

( 3. ledna 1945 )

SS – Oberführer Georg Hochmann

( 10. ledna 1945 )

SS – Standartenführer Heinrich Petersen

( březen 1945 )

 

Početní stavy divize

Leden 1944

8 530 důstojníků a mužů

Prosinec 1944

11 000 důstojníků a mužů

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt