Čestné tituly zahraničních divizí Waffen-SS – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Čestné tituly zahraničních divizí Waffen – SS

 

5. tanková divize SS Wiking

Viking – odkaz na středověké norské válečníky

6. horská divize SS Nord

Nord – znamená Sever

7. dobrovolnická horská divize SS Prinz Eugen

Pojmenována po rakouském polním maršálovi princi Evženu Savojském

8. jízdní divize SS Florian Geyer

Florian Geyer – francký rytíř

11. dobrovolnická divize pancéřových granátníků SS Nordland

Nordland – severní země

13. horská divize SS Handschar ( 1. chorvatská )

Chorvatský výraz pro zahnutou tureckou šavli

14. granátnická divize SS Galizien ( 1. ukrajinská )

Německý výraz pro Halič

18. dobrovolnická divize pancéřových granátníků SS Horst Wessel

Horst Wessel byl vůdce SA v Berlíně, kterého zabili komunisté

21. horská divize Skanderbeg ( 1. albánská )

Skanderberg nebo Iskender – Beg, celým jménem Gjerg Kastrioti – albánský bojovník za svobodu proti Turkům

22. horská divize Maria Theresia

Podle rakouské císařovny Marie Terezie

23. horská divize SS Kama ( 2. chorvatská )

Název krátkého tureckého meče

24. horská divize SS Karstjäger

 

Vztahuje se ke krasovým oblastem v Julských Alpách

25. divize SS Hunyadi ( 1. maďarská )

 

 

Jánoš Hunyadi byl sedmihradský šlechtic bojující proti Turkům

26. granátnická divize SS Hungaria ( 2. maďarská )

Hungaria – znamená Maďarsko

27. dobrovolnická granátnická divize SS Langemarck

( 1. vlámská )

Langemarck je belgické město v západních Flandrech

28. dobrovolnická granátnická divize SS Wallonien

Wallonien – znamená Valonsko

29. granátnická divize SS Italien ( 1. italská )

Italien – znamená Itálie

31. dobrovolnická granátnická divize SS

Böhmen – Mähren

Böhmen – Mähren – znamená Čechy – Morava

32. dobrovolnická granátnická divize SS 30. Januar

Datum, kdy se Hitler stal kancléřem

33. granátnická divize SS Charlemagne ( 1. francouzská )

Charlemagne – Karel Veliký byl francký král a římsko – německý císař

34. dobrovolnická granátnická divize SS Landstorm

Nederland ( 2. nizozemská )

Landstorm Nederland – domobrana Nizozemsko

36. granátnická divize SS Dirlewanger

Pojmenovaná po svém veliteli dr. Oskaru Dirlewangerovi

37. dobrovolnická jízdní divize SS Lützow

Adolf, baron von Lützow, byl pruský generál

38. divize pancéřových granátníků SS Nibelungen

Nibelungové byli hrdinové germánské mytologie

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt