Pistole P 08 – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Pistole P 08

Základní technické údaje: Pistole P 08

Náboj: 9 mm Parabellum, celková délka: 222 mm, délka hlavně: 103 mm, hmotnost: 0,877 kg, úsťová rychlost: 381 m/s, zásobník: na 8 nábojů

Pistole P 08 je všeobecně známá pod označením Parabellum. Jejím autorem byl Georg Luger. Základní rysy této zbraně pocházejí ze starší konstrukce, kterou roku 1893 představil Hugo Borchardt. Georg Luger dovedl Borchadtovo dílo k dokonalosti. Výsledkem jeho snažení se stala pistole P 08. První provedení mělo ráži 7,65 mm Parabellum. V této podobě pistoli do armádní výzbroje v roce 1900 přijalo Švýcarsko. Poté se stala součástí výzbroje mnoha dalších armád. Ještě dnes se lze s touto zbraní běžně setkat. Pistolí P 08 se vyrobilo hodně přes dva miliony. Vyráběla se v továrnách několika společností, do současné doby je známo nejméně 35 hlavních variant a značné množství subvariant.

Hlavní variantu představuje pistole P 08 v ráži 9 mm Parabellum s hlavní délky 103 mm. Charakteristickými prvky Lugerovy pistole je uzamčení závěru dvojicí výklopných pák a silný sklon rukojeti, který zbrani dal nezaměnitelný vzhled. Zbraň v roce 1908 přijala do výzbroje německá armáda ( odtud označení 08 ), jedinou německou standardní služební pistolí zůstala až do zavedení pistole Walther P 38 v roce 1938. Náboj ráže 9 mm Parabellum se původně vyvinul právě pro pistoli P 08. Kromě toho se ovšem dále vyráběly i pistole v ráži 7,65 mm Parabellum. P 08 bude zřejmě vždy považována za jednu z klasických pistolí pro svůj originální vzhled a pověst, která ji doprovázela. Pistole se dobře ovládá, snadno se s ní míří a obvykle je velmi pěkně zpracována. Kvalitní zpracování všech součástí bylo nutné kvůli dosti složitému závěrovému systému s kloubově spojenými pákami. Závěr fungoval spolehlivě jen tehdy, když se rozměry součástí pohybovaly v úzkém rozmezí tolerancí.

Lze namítnout, že použití kloubové závěrové konstrukce bylo u armádní pistole nežádoucí, protože umožňovala pronikání prachu a jiných nečistot do vnitřního ústrojí zbraně, což mohlo vyvolat poruchu funkce pistole. V praxi k tomu obvykle nedocházelo, pistole se osvědčila jako spolehlivá zbraň. Nectností P 08 byla možnost výstřelu z částečně rozebrané zbraně. Z výzbroje armády byla vyřazena především proto, že její výroba byla časově a materiálově náročná. K pistoli bylo třeba dodávat mnoho lícovaných náhradních dílů. Poslední exempláře P 08 se v Německu vyrobily ke konci roku 1942, ve výzbroji armády ji však nová pistole Walther P 38 nikdy zcela nenahradila. Po roce 1945 se pistole čas od času znovu vyráběla pro uspokojení poptávky na civilním trhu a nepochybně se bude vyrábět i nadále. Standardní P 08 měla hlaveň 103 mm dlouhou. Jednou z raných variant byl takzvaný dělostřelecký model P 17 s hlavní dlouhou 203 mm nebo i více. Existovaly i varianty umožňující střelbu dávkou, vybavené bubnovým zásobníkem na 32 nábojů. Tyto starší varianty se však v letech 1939 – 1945 v boji neuplatnily. Pistole Luger byly nejžádanějšími trofejemi 1. i 2. světové války, mnohé z nich skončily v kolekcích sběratelů.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt