Minomet Brandt ráže 81 mm model 27/31 – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Minomet Brandt ráže 81 mm model 27/31

Základní technické údaje: Mortier Brandt de 81 mm mle 27/31

Ráže: 81,4 mm, délka hlavně: 1,268 m, délka vývrtu: 1,167 m, hmotnost: bojová 59,7 kg, hmotnost hlavně 20,7 kg, hmotnost dvojnožky 18,5 kg, hmotnost opěrné desky 20,5 kg, náměr: + 45° až 80°, odměr: 8° až 12° podle úhlu náměru, dostřel: standardní mina 1 900 m, těžká mina 1 000 m, hmotnost miny: 3,25 kg ( standardní ) a 6,9 kg ( těžká )

Stokesův minomet z období 1. světové války určil obecné konstrukční pojetí moderního minometu, jinak však byl velmi primitivní zbraní. Jednalo se o trubku podepřenou jednoduchým rámem a opěrnou deskou, která pohlcovala sílu zpětného rázu. Francouzská společnost Brandt v letech po 1. světové válce podrobila Stokesův minomet dalšímu vývoji. Podstatně bylo přepracováno střelivo, které mělo nyní mnohem lepší vlastnosti. Na první pohled nebyly rozdíly mezi Stokesovým a Brandtovým minometem ihned zřejmé, francouzská zbraň byla nicméně mnohem dokonalejší. Jedním z prvních modelů francouzské firmy byl minomet Brandt ráže 81 mm model 27, modernizovaný v roce 1931 na model 27/31, který používal modernější střelivo. Jedním z hlavních rysů obou modelů byla jednoduchost obsluhy.

minomet Brandt model 27 31.jpg

Míření původního Stokesova minometu byla často časově náročná záležitost. Nová konstrukce dvojnožky Brandtova minometu umožnila umístit minomet bez potíží i v nerovném terénu. Vyrovnání mířidel se provádělo snadno díky řešení opěrné dvojnožky, u níž se seřizovala jen jedna noha. Mířidla byla umístěna v blízkosti ústí hlavně. Mířič tak mohl u zaměřovače zaujmout přirozenou polohu, aniž by musel stát nad zbraní. Malé změny odměru se prováděly pomocí šroubového mechanismu na konzole zaměřovače. Hlavní změny se týkaly střeliva. Rané granáty Stokesova minometu nahradily účelně tvarované miny s větším množstvím účinné náplně a podstatně vyšším dostřelem. Společnost Brandt pro svůj minomet model 27/31 vyráběla široký sortiment střeliva, který lze rozdělit do tří skupin. Standardně se používaly trhavé miny s obvyklou náplní výbušniny. Další skupinu představovaly trhavé miny, které v porovnání se standardními měly dvojnásobnou hmotnost a poloviční dostřel. Třetí skupinu tvořily dýmové miny. V každé z těchto kategorií vznikla řada typů a podtypů, například se vyráběly miny produkující různě zbarvený dým.

Minomet model 27/31 od svého objevení značně ovlivnil konstrukci minometů v ostatních státech. Během několika let se minomet model 27/31 vyráběl buď v licenci, nebo jako napodobenina po celé Evropě i jinde. Ráže minometu 81,4 mm se stala prakticky standardní ráží evropských pěchotních minometů. Téměř každý typ minometu používaný během 2. světové války měl některé rysy nebo prvky modelu 27/31. Mnohé byly jeho přímými kopiemi. Vliv Brandtovy konstrukce je dobře patrný u standardních minometů Německa, USA, Holandska, Číny i Sovětského svazu. Tyto země vyráběly vlastní verze, ale výsledné zbraně se víceméně shodovaly s modelem 27/31, i když ten na druhou stranu v mnohém vycházel ze Stokesova minometu. Vliv Brandtovy konstrukce přežívá i do dnešních dnů. Dnešní zbraně ráže 81 mm jsou samozřejmě nesrovnatelně lepší než model 27/31. Minomet 27/31 byl však více než dobrý k tomu, aby sloužil po celou 2. světovou válku a ještě řadu let poté.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt