Válečný záslužný kříž – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Válečný záslužný kříž

Válečný záslužný kříž.jpg

Válečný záslužný kříž byl udělován v následujících stupních:

Válečný záslužný kříž 2. třídy, Válečný kříž 1. třídy, Rytířský kříž Válečného záslužného kříže

Udělován byl s meči, nebo bez mečů. Kromě toho byla udělována Válečná medaile za zásluhy. Řád měl podobu osmicípého kříže, nesoucího kruhový středový štítek s hákovým křížem a olemováním dubovým věncem. Rub středového štítku 2. třídy nesl letopočet 1939. 2. třída Válečného záslužného kříže byla bronzová, 1. třída stříbrná. Rytířský kříž Válečného záslužného kříže byl stříbrný. Byl větší než Válečný záslužný kříž 2. třídy.

Válečná medaile za zásluhy byla bronzová. Nesla na líci osmicípí kříž v podobě Válečného záslužného kříže, na rubu potom nápis Za válečné zásluhy 1939. Válečný záslužný kříž s meči byl udělován za jedinečné výkony při nasazení za činnosti nepřátelských zbraní nebo za jedinečné výkony ve vedení války.

Válečný záslužný kříž bez mečů byl udělován za jedinečné výkony při provádění zvláštních bojových úkolů, během nichž nedošlo k nasazení za činnosti nepřátelských zbraní. Udělení Válečného záslužného kříže s meči vylučovalo udělení odpovídající třídy Válečného záslužného kříže bez mečů. Pokud byl Válečný záslužný kříž s meči udělen po udělení Válečného záslužného kříže bez mečů, bylo třeba příslušnou třídu Válečného záslužného kříže bez mečů odložit. Zůstal ale přesto v držení vyznamenaného.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt