Mutterkreuz – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Mutterkreuz

 

 

Adolf Hitler zřídil v roce 1938 vyznamenání zvané Čestný kříž německé matky. Ve středu se nachází velký hákový kříž ve věnci z paprsků. Po obvodě je nápis "Dítě šlechtí matku". Vyznamenání se udělovalo na bílé stuze s jedním širším a dvěma užšími modrými pruhy. Stuha dosahovala délky 40 cm, ale nositelky si jí mohly upravit podle výšky postavy. Spolu s křížem se předával i udílecí dekret se jménem a datem udělení. Kříž byl předáván obvykle na Den matek.

Za čtyři nebo pět dětí se propůjčoval ve variantě z bronzu, ve stříbře za šest nebo sedm  a ve zlatě za osm nebo více potomků. Do roku 1939, tedy pouhý rok po založení, byly uděleny 3 000 000 exemplářů. Podle směrnic pro jeho udělení jej mohly nabýt jen "dědičně zdravé matky německé krve." Odepření nebo dokonce odebrání kříže za mateřství ( Mutterkreuz ), přestala - li ho být taková matka "hodna", se obecně chápalo jako velký společenský handicap. Zajímavé je, že držitelky Mutterkreuzu, měly jisté výhody, například na úřadech byly odbavovány přednostně a lidé měli povinnost uvolnit jim místa v dopravních prostředcích.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt