1943 – Druhá světová válka – druhasvetova.com
Události roku 1943
 • 4.ledna:
   Rudá armáda osvobozuje Nalčik.

 • 10.ledna:
   Začátek prudkých sovětských útoků na 6. německou armádu ve stalingradském kotli.

 • 13.ledna:
   Hitlerův výnos o nasazení mužů a žen na úkoly spjaté s obrannou říše: první totální mobilizace.

 • 18.ledna:
   Po znovudobytí Schlüselburgu má Rudá armáda široké pozemní spojení s obklíčeným Leningradem.

 • 20.ledna:
   Operace Weiss - německé, italské a chorvatské jednotky se pokoušejí obklíčit Titovy partyzány ve velké protipartyzánské akci.

 • 23.ledna:
   Německo – italská tanková armáda vyklízí Tripolis.

 • 24. – 26.ledna:
   Konference v Casablance mezi Rooseveltem a Churchillem - požadavek bezpodmínečné kapitulace Německa, Itálie a Japonska.

 • 25.ledna:
   Sovětská vojska rozdělují stalingradský kotel na dvě části.

 • 27.ledna:
   Americké letectvo provádí první nálet v Evropě, jeho cílem je německý přístav Wilhelmshaven.

 • 30.ledna:
   Admirál Carl Dönitz se stává vrchním velitelem Kriegsmarine.

 • 31.ledna:
   Generál Paulus s jižní skupinou vojsk navzdory zákazu kapituluje ve Stalingradu.

 • 1.února:
   V okupovaném Nizozemsku je ustanovena nová vláda. Jejím předsedou se stává Anton Mussert.

 • 2.února:
   Kapitulací německého severního kotle, končí bitva o Stalingrad.

 • 8. – 9.února:
   Rudá armáda dobývá Kursk a Belgorod. Dále pak se z Guadalcanalu stáhly poslední japonské jednotky.

 • 14. – 24.února:
   Neúspěšný německý výpad směrem do východního Alžírska.

 • 16.února:
   Tankový sbor SS vydává proti Hitlerovu rozkazu Charkov.

 • 18.února:
   Goebbels proklamuje totální válku. Dále pak poslední letákové akce odbojové skupiny Weisse Rose. Sourozenci Schollovi jsou s řadou přátel zatčeni a popraveni.

 • 19.února:
   V severní Africe začala bitva v Kasserinském průsmyku.

 • 24.února:
   Hitler vydává rozkaz č. 7. Na jeho základě má vojenský představený neposlušné osoby na místě zastřelit.

 • 1. – 16.března:
   Německé jednotky vyklízejí frontový výběžek kolem Rževa.

 • 6.března:
   Začátek německého protiútoku u Charkova.

 • 8.března:
   U ukrajinského Sokolova svádí svůj první úspěšný boj 1. československý prapor.

 • 9.března:
   Hitler odvolává Rommela, který pochybuje, že dlouho udrží předmostí v Tunisku.

 • 13.března:
   Bomba instalovaná do Hitlerova letadla členy odbojového hnutí selhává. Dále pak vrcholí bitva o Sokolovo.

 • 16.března:
   Zpětné dobytí Charkova německými jednotkami.

 • 19. – 20.března:
   Začátek velké britské ofenzívy proti italské armádě na Marethské linii.

 • 21.března:
   Zpětné dobytí Belgorodu německými jednotkami. Dále pak Hitler odchází předčasně z výstavy v Berlíně a uniká tak dalšímu plánovanému atentátu.

 • 26.března:
   Tajný pamětní spis Carla Goerdelera generalitě o nezbytnosti státního převratu.

 • 27.března:
   Ústup italských jednotek ze severní Afriky.

 • 7.dubna:
   Spojenecké jednotky uzavírají těsný kruh kolem skupiny vojsk Afrika na severu Tuniska. Dále pak od 7. do 10. dubna Mussolini naléhá na Hitlera, aby uzavřel kompromisní mír se Sovětským svazem. Hitler odmítá.

 • 12. – 13.dubna:
   Rozhovory rumunského maršála Antonesca s Hitlerem. Hitler odmítá návrh na navázání kontaktů se západními mocnostmi.

 • 19.dubna:
   Povstání ve Varšavském ghettu rozdrceno v krvavých bojích s jednotkami SS a policií ( až do 19. května).

 • 12.května:
   Kapitulace německé skupiny vojsk Afrika. Dále pak 12. – 25. května Konference ve Washingtonu mezi Rooseveltem a Churchillem. Je zde rozhodnuto vylodit se v jižní Itálii, invaze do Francie až v roce 1944.

 • 24.května:
   Admirál Dönitz přerušuje po těžkých neúspěších bitvu o Atlantik, rozhodující obrat v ponorkové válce.

 • 10.června:
   Začátek spojenecké combined bomber offensive, dohodnuté v Casablance, další zostření letecké války.

 • 11.června:
   Spojenci obsazují ostrov Pantalleria mezi Tuniskem a Sicílii. Dále pak Reichsführer – SS Heinrich Himmler nařizuje likvidaci všech polských ghett na okupovaném území Sovětského svazu.

 • 30.června:
   Americké vylodění na ostrově Randova ( Šalamounovy ostrovy ) a na Nové Guineji. Začátek velké spojenecké ofenzívy v jižním Tichomoří.

 • 5.července:
   Začátek operace Zitadelle s cílem obklíčit sovětské síly v kurském oblouku.

 • 10.července:
   Vylodění Spojenců na Sicílii ( operace Husky ).

 • 12.července:
   Rudá armáda zahajuje operaci Kutuzov ( protiútok v kurském oblouku. )

 • 13.července:
   Hitler je nucen ukončit operaci Zitadelle a poslat jednotky do Itálie. Dále pak je nacistickými jednotkami vypálena obec Český Malín ( 400 obyvatel je zavražděno ).

 • 17.července:
   Začátek sovětské generální ofenzívy na Donci.

 • 19.července:
   Spojenecké bombardéry poprvé bombardují Řím.

 • 24. – 30.července:
   Těžké bombardování Hamburku, operace Gommorah ( přes 30 000 mrtvých ).

 • 25.července:
   Sesazení Mussoliniho, jeho nástupcem se stává Pietro Badoglio.

 • 2.srpna:
   Ve vyhlazovacím táboře Treblinka dochází ke vzpouře místních vězňů.

 • 5.srpna:
   Rudá armáda dobývá znovu Orel a Belgorod. Dále pak Němci vydávají Catanii.

 • 7.srpna:
   Rudá armáda zahajuje operaci Suvorov ( útok na Smolensk ).

 • 14.srpna:
   Italská vláda prohlašuje Řím za otevřené město, dále pak od 14. – 24. srpna Konference v Québecu mezi Rooseveltem a Churchillem o invazi do Francie v květnu 1944.

 • 22.srpna:
   Vyklizení Charkova německými jednotkami.

 • 27.srpna:
   V rozhovoru s generálem polním maršálem von Mansteinem trvá Hitler na tom, že je nutno všude pevně setrvat až se nepřítel přesvědčí o marnosti svých útoků.

 • 3.září:
   Italsko – spojenecké separátní příměří.

 • 4.září:
   Velký americký výsadek na Nové Guineji.

 • 8.září:
   Vyhlášení příměří mezi Spojenci a Itálií, německá protiopatření, mezi jinými obsazení Říma. Dále pak je popraven Julius Fučík.

 • 9.září:
   Jednotky armády USA se vyloďují v Salernu.

 • 17.září:
   Vyklizení Brjansku německými jednotkami.

 • 24.září:
   Vyklizení Smolensku německými jednotkami.

 • 1.října:
   Německá armáda vyklízí Neapol.

 • 13.října:
   Badogliova vláda vyhlašuje Německu válku.

 • 14.října:
   Dochází k povstání židovských vězňů ve vyhlazovacím táboře Sobibor.

 • 19. - 30.října:
   Moskevská konference ministrů zahraničí. Molotov, Eden a Hull se radí o poválečných plánech.

 • 1. – 3.listopadu:
   Velkoasijská konference v Tokiu.

 • 3.listopadu:
   Krvavá středa v koncentračních táborech v lublinské oblasti: 42 000 židovských vězňů je toho dne zastřeleno.

 • 6.listopadu:
   Vyklizení Kyjeva německými jednotkami.

 • 18.listopadu – 3. prosince:
   Počátek série pěti velkých náletů britských bombardérů na Berlín.

 • 20. – 25.listopadu:
   Americké vylodění na Gilbertových ostrovech Tarawa a Makin.

 • 22. – 26.listopadu:
   1. káhirská konference mezi Churchillem a Čankajškem o poválečném uspořádání.

 • 28.listopadu – 1. prosince:
   Teheránské konference: Roosevelt, Stalin a Churchill se kromě jiného shodují na poválečném rozdělení Německa.

 • 3. – 6.prosince:
   2. káhirská konference: Roosevelt a Churchill nabízejí tureckému prezidentu Inenumu vojenskou podporu za vstup do války roku 1944. Turecko zaujme vyčkávací postoj.

 • 12.prosince:
   V Moskvě je podepsána československo - sovětská smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci.

 • 15. – 26.prosince:
   Australsko – americké vylodění na Nové Británii.

 • 24.prosince:
   Začátek sovětské ofenzívy na silnici Kyjev – Žitomir.

 • 25. – 26.prosince:
   Scharnhorst, bitevní loď německého válečného námořnictva se potápí po střetu s britskými svazy v Severním ledovém oceánu.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt