1940 – Druhá světová válka – druhasvetova.com
Události roku 1940
 • 1.ledna:
   Československá exilová vláda přerušuje diplomatické styky se Sovětským svazem.

 • 5. – 8.ledna:
   Vážná porážka sovětských vojsk u Suomussalmi.

 • 27.ledna:
   Hitler dává OKW pokyn k vypracování studie „Waserübung“, řešící obsazení strategických bodů Dánska. Dále pak je zatčen Přemysl Šámal, jeden z vedoucích představitelů odbojové skupiny Politické ústředí.

 • 11.února:
   Druhá sovětská ofenzíva proti Mannerheimově linii. Sověti prolomí finskou obranu u Summy a přinutí k ústupu jižní křídlo finských vojsk východně od Viborgu.

 • 16.února:
   Britský torpédoborec „Cossack“ v Jessingfjordu zadrží německé zásobovací plavidlo „Altmark“ a osvobozuje 303 zajatců.

 • 25.února:
   Do Evropy cestuje ministr zahraničí USA Welles, který na Rooseveltův pokyn zkoumá možnosti mírového urovnání.

 • 26.února:
   Sovětský svaz ultimativně požaduje na Rumunsku postoupení Besarábie a Severní Bukoviny. Tato území jsou Sověty obsazována od 28. června do 1. července.

 • 6.března:
   Finská delegace v čele s Paasikivim směřuje do Moskvy.

 • 12.března:
   Podepsání Finsko – Sovětské mírové dohody.

 • 28.března:
   Spojenecká válečná rada se usnáší, že 5. dubna zaminuje norské vody a obsadí strategické body v Norsku.

 • 8.dubna:
   Vypravení spojeneckého expedičního sboru do Norska.

 • 9.dubna:
   začíná operace „Waserübung“, německá invaze do Dánska a Norska.

 • 14. – 19.dubna:
   Spojenecké vylodění v Norsku.

 • 27.dubna:
   Na přímý rozkaz Reischführera - SS Heinricha Himmlera je v Osvětimi založen koncentrační tábor Auschwitz I.

 • 10.května:
   Začíná válka v západní Evropě. Německá vojska napadnou Nizozemsko, Belgii a Lucembursko. Britská vláda premiéra Chamberlaina odstupuje. Vzniká koaliční válečný kabinet, v jehož čele stojí dosavadní ministr námořnictva Winston Churchill.

 • 13.května:
   Německé jednotky dosahují průlomu francouzské fronty u Sedanu a Dinantu.

 • 14.května:
   Těžké bombardování Rotterdamu. Kapitulace nizozemské armády.

 • 17.května:
   Změny ve francouzské vládě: ministerský předseda Reynaud se stává současně ministrem války a maršál Pétain se stává zastupujícím ministerským předsedou.

 • 18.května:
   Arthur Seyss – Inquart se stává „říšským komisařem pro Nizozemí“.

 • 19.května:
   Tanková skupina von Kleista stojí u Abbeville a ústí řeky Sommy.

 • 26.května:
   Ústup britského expedičního sboru na předmostí Dunkerque, kde 27. května začíná naloďování a evakuace britských vojáků ( operace „Dynamo“ ).

 • 28.května:
   Kapitulace belgické armády.

 • 3. – 8.června:
   Spojenci opouštějí Norsko.

 • 5.června:
   Německá ofenzíva na Sommě a Aisne.

 • 10.června:
   Itálie vstupuje do války. Benito Mussolini vyhlašuje válku Francii a Velké Británii. Dále pak kapitulace posledních zbytků norského odporu.

 • 11. – 12.června:
   Konference Churchilla s Reynaudem. Churchill chce Francouze zavázat k dalšímu pokračování ve válce.

 • 14.června:
   Němci bez boje obsazují Paříž.

 • 15. – 17.června:
   Sovětský svaz obsazuje pobaltské státy.

 • 16.června:
   Reynaudův kabinet odstupuje, Pétain je novým ministerským předsedou. Hitler vydává rozkaz číslo „16“, německá armáda se připravuje na operaci Lvoun, invazi do Velké Británie.

 • 18.června:
   Generál de Gaulle v Londýně vyzývá k pokračování odporu proti okupaci Francie. Sám se prohlašuje za vůdce „Svobodných Francouzů“.

 • 19.června:
   Hitler se obrací na Velkou Británii s poslední výzvou k zachování míru. Apeluje na rozum Británie. Dne 22. června je jeho výzva odmítnuta.

 • 21.června:
   Hitler pověří polního maršála von Brauchitsche vypracováním plánu války na východě.

 • 22.června:
   Podepsání Německo – Francouzské dohody o příměří.

 • 30.června:
   Hitler výhledově stanoví datum pro plánované vylodění ve Velké Británii na 15. září a sděluje von Brauchitschovi a Halderovi, že hodlá na počátku roku 1941 vést válku proti Sovětskému svazu.

 • 1.července:
   Stalin přijímá britského velvyslance Crippse, který mu tlumočí Churchillův požadavek, aby se Sovětský svaz obrátil proti Německu. To Stalin odmítá.

 • 3.července:
   Při britském náletu v Mers El – Kebir jsou zničeny francouzské námořní eskadry. Britové tak chtějí zabránit pádu francouzské flotily do rukou Němců. Pétain vypovídá diplomatické vztahy s Velkou Británií.

 • 5.července:
   Velká Británie ukončuje diplomatické styky s vládou vichistické Francie.

 • 10.července:
   Začíná bitva o Británii, letouny Luftwaffe zahajují útoky na nepřátelské lodě plující kanálem La Manche.

 • 12.července:
   V Londýně vzniká Inspektorát československého letectva. V Duxfordu rovněž vzniká 310. čs. stíhací peruť.

 • 18.července:
   Velká Británie na nátlak Japonska uzavírá barmskou cestu, hlavní čínskou zásobovací linii, zajišťující přístup Číny k vlastnímu pobřeží, z něhož byla vyhnána.

 • 21.července:
   Velká Británie uznává československo prozatímní exilovou vládu.

 • 22.července:
   Vzniká japonský vládní kabinet Konoye – Matsuoky. Dále jsou obnovena jednání mezi Japonskem a Německem o vojenském spojenectví, která byla přerušena v srpnu 1939.

 • 5.srpna:
   Je vypracována první studie „Ost“ polního tažení proti Sovětskému svazu.

 • 6.srpna:
   Z koncentračního tábora Auschwitz ( Osvětim ) prchá první vězeň ( Polák Tadeusz Wiejowski)

 • .
 • 6. – 19.srpna:
   Italské jednotky dobývají Britské Somálsko.

 • 13.srpna:
   „Adlertag“, začátek intenzivní německé letecké války proti Velké Británii.

 • 30.srpna:
   Druhý vídeňský rozsudek, Rumunsko podstupuje Sedmihradsko Maďarsku. Německo se zaručuje za zbývající Rumunské území. Sověti protestují proti německým opatřením.

 • 7.září:
   Začátek těžkých náletů na Londýn.

 • 12.září:
   Italské jednotky útočí přes Libyjsko – Egyptské hranice a obsazují Sidi Barrani.

 • 17.září:
   Hitler přesouvá datum zahájení operace Lvoun, přípravy mají nadále pokračovat, kvůli klamání nepřítele.

 • 22.září:
   Vojenská konvence japonské a vichistické vlády, Japonsko přebírá strategické body v severní části Francouzské Indočíny.

 • 27.září:
   Podepsán pakt tří mocností.

 • 16.října:
   Ve Varšavě je založeno židovské ghetto.

 • 18.října:
   Velká Británie otevírá barmskou cestu. Zásobování Číny je obnoveno.

 • 28.října:
   Itálie napadá Řecko.

 • 29.října:
   Britové se vyloďují na Krétě.

 • 31.října:
   Oficiálně končí bitva o Británii.

 • 11.listopadu:
   Úspěšný britský útok na italskou flotilu v Tarentu.

 • 12.listopadu:
   Rozkaz číslo „18“, pro případ potřeby, přípravy na obsazení řecké pevniny Německem.

 • 12. – 13.listopadu:
   Molotov v Berlíně – Německo – Sovětské rozpory.

 • 14.listopadu:
   Ve Varšavě je 350 000 Židů izolováno v ghettu. Dále těžké německé nálety na Coventry, Birmingham a další města ve střední Anglii ( do 19. listopadu ).

 • 20.listopadu:
   K mocnostem Osy se přidávají Maďarsko, Slovensko a Rumunsko.

 • 9.prosince:
   Britský protiútok v Kyrenaice, rychlý postup k Sollumu ( 17. prosince ).

 • 13.prosince:
   Rozkaz číslo „20“, vyhlášení operace „Marita“, polního tažení proti Řecku. Pétain propouští Lavala z funkce.

 • 18.prosince:
   Hitler vyhlašuje rozkaz číslo „21“, přípravy na poražení Sovětského svazu při rychlém polním tažení „Fall Barbarossa“. Nejbližší termín - 15. květen 1941.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt