Edward Rydz-Smigly, maršál – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Maršál Edward Rydz – Smigly 11. 3. 1886 – 2. 12. 1941

Edward Rydz - Smigly.jpg

Rydz – Smigly se narodil v roce 1886 v Berežanech na Ukrajině. Proslavil se během polsko – ruské války v letech 1919 – 1920, ve které se stal skutečným polským hrdinou, kdy se podílel na porážce ruských armád. Od 13. května 1935 působil jako generální inspektor ozbrojených sil. V době německého vpádu v roce 1939 byl Rydz – Smigly vrchním velitelem polských ozbrojených sil. Nemobilizoval však zemi včas, poté řídil defenzivní operace bez ohledu na rychlost německého postupu.

Do týdne byla jeho armáda rozvrácena a neschopna jakékoli zdržovací akce. Dva týdny po německé invazi, jež začala 1. září 1939, dal Rydz- Smigly rozkaz k ústupu do jihovýchodního Polska v naději, že tam vznikne koncentrované středisko odporu a bude možné vyčkat příchodu britské či francouzské pomoci.

Dne 17. září 1939 však napadly východní území Polska jednotky Sovětského svazu a polská armáda tak před obrovskou přesilou byla nucena kapitulovat. Rydz – Smigly a jeho vláda uprchli do Rumunska, kde byli uvězněni. Ze své funkce byl nakonec odvolán Wladyslawem  Sikorskim a jeho londýnskou exilovou vládou. V roce 1941 se podařilo Rydz – Smiglymu z Rumunska uprchnout, vrátit se do Polska a následně vstoupit do podzemního hnutí odporu. Náhle však onemocněl a 2. prosince 1941 ve Varšavě zemřel.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt