Hugo Sperrle, Polní maršál – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Polní maršál Hugo Sperrle 7. 2. 1885 – 2. 4. 1953

Hugo Sperrle.jpg

Hugo Sperrle se narodil roku 1885 v Ludwigsburgu v Bavorsku. Do německé císařské armády vstoupil v roce 1903 a od začátku 1. světové války sloužil v Luftstreitkfäfte ( počínajícím válečném letectvu ). Po válce a v meziválečném období prošel standardní cestou německých důstojníků té doby – od Freikorpsu do Reichswehru. Po nástupu Adolfa Hitlera k moci, vstoupil do nově vznikající Luftwaffe, a v roce 1935 se stal velitelem Legie Condor, která bojovala ve španělské občanské válce na straně generála Franca. Náčelníkem jeho štábu byl letec slavného jména Wolfram, svobodný pán z Richthofenu. Ve Španělsku prokázal své schopnosti, ale také bezohlednost, jak dokázalo bombardování Guernicy.

V květnu a červnu 1940 velel 3. německé letecké armádě při vpádu do Francie a zemí Beneluxu. Jeho zásluhy byly v červenci 1940 oceněny povýšením do hodnosti polního maršála Luftwaffe. Sperrle zaujímal oprávněný názor, že podmínkou úspěšné invaze do Velké Británie, je zničení britského Královského letectva. Jeho 3. letecká armáda rozmístěná v severní Francii sehrávala hlavní úlohu při bitvě o Británii ( a následném Blitzu ) od června 1940 do dubna 1941. Byly to však zejména nepříliš šťastné zásahy Hermanna Göringa a samotného Hitlera, které nakonec odsoudily záměr invaze do Británie k odkladu a nakonec k úplnému zrušení.

Sperrle velel své letecké armádě dále při severoafrickém tažení, kde poskytovala leteckou podporu Rommelovu pokusu o dobytí Egypta, který rovněž skončil nepříliš slavně ( porážkou vojsk Osy v bitvě u El – Alameinu ). V roce 1944, krátce před spojeneckou invazí do Normandie, převzal vrchní velení německých leteckých sil v západní Evropě. Göringovo nekompetentní řízení Luftwaffe se právě v této době projevilo katastrofálním nedostatkem letadel. Bitvu o vzdušný prostor vyhráli Spojenci. Nicméně velení Luftwaffe svedlo neúspěch na Sperrla, který byl v srpnu 1944 z velitelské funkce odvolán. Generál polní maršál Sperrle byl zajat Spojenci a obžalován z válečných zločinů. Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku jej však obvinění zprostil. Hugo Sperrle zemřel v roce 1953.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt