Julius Streicher – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Julius Streicher 12. 2. 1885 – 16. 10. 1946

Julius Streicher.jpg

Julius Streicher se narodil roku 1885 ve Fleinhausenu poblíž Augsburgu. Byl ztělesněním antisemitismu. Tento vzděláním učitel na základní škole vstoupil v roce 1921 do NSDAP a roku 1923 založil štvavý list Der Stürmer. To mělo za následek jeho suspendování ze školních služeb, ale také rychlý vzestup ve straně. Účastnil se Hitlerova neúspěšného puče v roce 1923, v roce 1928 se stal župním vedoucím ve Francích ( vůdce všech Franků ) a roku 1933 poslancem Říšského sněmu.

Z Hitlerova pověření organizoval v roce 1933 první bojkot Židů a roku 1935 se významnou měrou podílel na vzniku Norimberských zákonů. Třebaže v následujících letech byl kvůli osobním prohřeškům krok za krokem zbavován moci, svou patologickou nenávistí proti všemu židovskému přispěl rozhodujícím způsobem k tomu, že pronásledování Židů nabralo na obrátkách a upravoval tak cestu genocidě. Po skončení 2. světové války byl 23. 5. 1945 zatčen a 1. 10. 1946 ho Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku jako jednoho z hlavních válečných zločinců odsoudil pro zločiny proti lidskosti k smrti. Rozsudek byl vykonán o patnáct dní později dne 16. 10. 1946.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt