Hrabě Peter Yorck von Wartenburg – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Hrabě Peter Yorck von Wartenburg 13. 11. 1904 – 8. 8. 1944


Von Wartenburg se narodil  v roce 1904 v Klein Oels poblíž slezské Vratislavi ( Breslau ). Po vystudování práv se vydal na úřednickou dráhu a na svých postech při úřadu vrchního prezidenta ve Vratislavi ( od roku 1934 ) a při úřadu říšského komisaře pro tvorbu cen v Berlíně ( od roku 1936 ) měl možnost nahlédnout do mašinérie nacionálně socialistického podřizování jednotné linii.

Odmítal totalitní intenci německého státu a z hlubokého křesťanského přesvědčení rozhodně odsuzoval rasistické učení i nacistickou loupežnou válku. V roce 1939 nicméně narukoval jako záložní důstojník, v roce 1942 nastoupil do hospodářského štábu OKW ( Oberkommando der Wehrmacht ).

Patřil rovněž mezi první členy tzv. kreisavského kroužku. V diskuzích se svým bratrancem, hrabětem Staufenbergem, postupně překonával výhrady k vraždě Adolfa Hitlera. Jako jeden ze spiklenců po nezdařeném atentátu na Führera z 20. července 1944 ve Vlčím doupěti v Rastenburgu ve Východním Prusku, byl odsouzen k trestu smrti a popraven 8. srpna v Berlíně – Plötzensee.

 

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt