Nikolaus von Falknerhorst, generál – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Generál Nikolaus von Falkenhorst 17. 1. 1885 – 18. 7. 1968

Falkenhorst Nikolaus.jpg

Nikolaus von Falkenhorst se narodil roku 1885 ve Vratislavi ( Breslau ). Své původní slovanské jméno Jastrzembski si změnil na začátku vojenské kariéry. Do armády vstoupil v roce 1907 a za 1. světové války zastával plukovní a štábní posty. Po válce sloužil ve Freikorpsu a pak v Reischwehru. Na začátku 30. let pracoval jako atašé na velvyslanectví Malé dohody v Praze, Bělehradě a Bukurešti. Do začátku 2. světové války dosáhl hodnosti generálporučíka a velel XXI. armádnímu sboru za polského tažení, což mu vyneslo další povýšení na generála pěchoty.

Dne 20. února 1940 Hitler Falkenhorsta osobně informoval, že bude velet přísně tajné akci, invazi do Norska nazvané operace Waserübung a nařídil, aby mu do pěti hodin následujícího dne předložil základní plán invaze. Falkenhorst neměl čas na studium vojenských dokumentů a map, proto si cestou do hotelu v knihkupectví zakoupil cestovního průvodce, podle nějž celou operaci naplánoval. Adolf Hitler jeho plán okamžitě schválil a jak se nakonec ukázalo, operace byla úspěšná. Jedinou větší německou ztrátou bylo potopení křižníku Blücher v Oslofjordu.

Po invazi a odražení britské protiakce na severu Norska zůstal Falkenhorst velitelem okupační armády. Na rozdíl od německé civilní správy se němečtí vojáci pod jeho velením snažili chovat vůči Norům relativně slušně. Nakonec byl Falkenhorst pro rozpory s politikou Josefa Terbovena, říšského komisaře pro Norsko, odvolán ze své funkce. Po válce byl postaven před britsko – norský vojenský soud za porušení válečného práva. Dal provádět vůdcův rozkaz známý jako Rozkaz o Commandos, který požadoval, aby zajatí příslušníci speciálních jednotek byli zastřeleni, k čemuž v několika případech skutečně došlo. Byl uznán vinným a v roce 1946 odsouzen k trestu smrti. Rozsudek mu byl později změněn na 20 let vězení a to hlavně díky prosbě známého cestovatele a spisovatele Svena Hedina. V roce 1953 byl Falkenhorst ze zdravotních důvodů propuštěn.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt