Ewald von Kleist, generál • Druhá světová válka • druhasvetova.com

 

 Generál Ewald von Kleist 8. 8. 1881 – 13. 11. 1954

Ewald von Kleist se narodil v Braunfelsu v srpnu 1881 a za 1. světové války sloužil jako důstojník jezdectva u husarského pluku. Po podpisu Versailleské smlouvy zůstal u Reichswehru, postupoval po služebním žebříčku a ve 20. a počátkem 30. let zastával řadu funkcí ve štábu a při výcviku. V dubnu 1934 dosáhl hodnosti generálporučíka a velel 2. jízdní divizi ve Vratislavi ( Breslau ). Poté mu byly podřízeny dvě pěší divize a dvě příhraniční velitelství. Kleist velel tomuto sboru do roku 1938, kdy se rozrostl na tři divize a dvě příhraniční velitelství.

V únoru 1938, při nacistických čistkách v pozemní armádě a po pádu jejího vrchního velitele generála Fritsche, Kleist o svůj sbor přišel. Avšak za polské kampaně byly jeho schopnosti znovu doceněny a během tohoto prvního tažení 2. světové války byl pověřen velením tankového sboru skupiny armád Sever.

Jeho působení v Polsku bylo natolik významné, že mu byla pro vpád do zemí Beneluxu a Francie v květnu roku 1940 přidělena Panzergruppe ( tanková skupina ) sestávající se z Reinhardtova a Guderianova tankového sboru. Během přepadení Sovětského svazu v červnu 1941, velel Kleist 1. Panzergruppe o pěti divizích, které tvořily čelo Rundstedtovy skupiny armád Jih. V roce 1942 vedl německý postup na Kavkaz, ale nepodařilo se mu obsadit životně důležitá ropná pole, v podstatě v důsledku soustavných Hitlerových zásahů do velené tankových vojsk jeho skupiny armád A. Hitler Kleista v roce 1944 odsunul do pozadí. Ten ale dál spřádal plány proti vůdci, jimiž se zabýval již před válkou. Později jej vzalo do vazby Gestapo. Kleist byl vojákem ze staré německé školy. Byl dobrý, i když nepříliš výrazný generál a spíše vlastenec než nacista.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      design by Jakub M.             admin \ archiv aktualizací \ o webu \ kontakt