Miklos Horthy, admirál – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Admirál Miklos Horthy 18. 6. 1868 – 9. 2. 1957

Admirál Horthy.jpg

Miklos Horthy se narodil v roce 1868 v Kenderesu. Původně byl admirálem rakousko – uherského námořnictva, poté působil v letech 1920 – 1944 jako maďarský regent. Před 2. světovou válkou se podílel na rozbití Československa a v březnu 1939 obsadil se svými jednotkami jižní Slovensko a Podkarpatskou Rus.

Za 2. světové války usiloval především o získání rumunského území Sedmihradska, a proto se připojil k Ose. Byl velkým odpůrcem Sovětského svazu, ale na druhé straně se zdráhal odsoudit Velkou Británii a USA. V dubnu 1941 vyslal jednu ze svých armád do Jugoslávie a poté i do Sovětského svazu. V květnu 1943 však odmítl poslat další jednotky na východní frontu. V březnu 1944 se snažil přesvědčit Adolfa Hitlera, aby povolil maďarským oddílům stažení z fronty, avšak Hitler to odmítl a pohrozil, že Maďarsko obsadí. Horthy se i nadále snažil minimalizovat maďarský podíl na válce a zastavil pronásledování židů, ale později ho na Hitlerův nátlak znovu obnovil.

V srpnu 1944 se pod sovětskými útoky zhroutilo Rumunsko a Horthy začal vyjednávat se Spojenci. Dne 15. října oznámil, že Maďarsko z války vystupuje. Hitler proto okamžitě pověřil Otto Skorzenyho speciální akcí, při které komando SS uneslo Horthyho syna a 16. října obsadilo budapešťský hrad. Horthy kapituloval a byl převezen do Německa, kde zůstal vězněn až do května 1945, kdy ho osvobodily postupující americké jednotky. Miklos Horthy byl maďarský nacionalista, a když se ocitl mezi dvěma mocnostmi, Německem a Sovětským svazem, spojil se s Hitlerem a svým postojem vydal Maďarsko na pospas pozdějšímu komunistickému puči. Admirál Horthy zemřel v roce 1957 v Estorilu v Portugalsku.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt