Maurice Gustave Gamelin, armádní generál – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Armádní generál Maurice Gustave Gamelin 20. 9. 1872 – 18. 4. 1958

Gamelin.jpg

Maurice Gamelin se narodil v roce 1872 v Paříži. Byl považován spíše za vojenského byrokrata než vojáka a své jméno si vybudoval jako šéf operačního oddělení francouzského generálního štábu za 1. světové války. V meziválečném období byl nejprve v letech 1931 – 1935 náčelníkem generálního štábu a v letech 1935 – 1940 vrchním velitelem pozemních vojsk.

V roce 1940 působil jako velitel pozemních sil a zodpovídal za strategické velení a koordinaci britských a francouzských jednotek při obraně Francie. Ukázalo se, že není schopen vydávat svým podřízeným spolehlivé a jasné pokyny ani rázně reagovat, takže musel být 19. května 1940, tedy pouhých devět dní po zahájení německé ofenzívy zbaven své funkce. Generál Maurice Gamelin zemřel v roce 1958 v Paříži.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt