Oldřich Helma, rotmistr – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Rotmistr Oldřich Helma 11. 1. 1916 - 2. 7. 1941

 

Oldřich Helma.jpg

 

Oldřich Helma se narodil roku 1916 v Příboru. Vyučil se zámečníkem. K letectvu poprvé "přičichl" v roce 1935 v rámci akce 1 000 pilotů pro Republiku. Byl hodnocen jako vynikající pilot. Po okupaci zbytku českých zemí nacistickým Německem zamířil v létě1939 do exilu.

Z Polska se přesunul do Francie a po její porážce se mu podařilo uniknout do Velké Británie. Byl zařazen do britského Královského letectva, stal se příslušníkem 311. československé bombardovací perutě RAF. Zde velmi zapůsobil na velitele svou vynikající pilotáží, nicméně čs. inspektorát letectva stále nedoporučoval "udělat" z Oldřicha Helmy kapitána a velitele vlastního bombardéru. To se mu ale nakonec stejně povedlo.

2. července 1941 odstartoval se svou posádkou na palubě středního bombardéru Vickers Wellington volacích znaků KX - U k nočnímu náletu na francouzský přístav Cherbourg. Posádka splnila svůj úkol, cíl bombardovala a vydala se zpět na základnu. Bohužel někdy v té chvíli pravděpodobně došlo k poruše radiostanice a tzv. odpovídače. Když se československý Wellington dostal nad přístav Southampton, zareagovalo britské naváděcí stanoviště na neznámý letoun rozkazem ke startu nočního stíhače. Ten záhy objevil dvoumotorový letoun, který nijak nereagoval na volání o oznámení totožnosti, a tak britský stíhač dostal rozkaz stroj sestřelit. Tak se i stalo, trosky Wellingtonu byly objeveny druhý den ráno. Spolu s Oldřichem Helmou zahynula celá posádka.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt