Antonín Hron, plukovník gšt. – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Plukovník gšt. Antonín Hron 17. 9. 1891 – 12. 4. 1945


 

Antonín Hron se narodil v Prachaticích v roce 1891. Působil jako přednosta německé sekce obranného zpravodajství Plánovací a studijní skupiny 2. oddělení hlavního štábu československé armády. V roce 1936 se spolu s plukovníkem gšt. F. Hájkem a Františkem Moravcem zúčastnil zpravodajské konference v Moskvě. Hron ve funkci vojenského atašé v Berlíně v noci na 14. března 1939 potvrdil zprávu, že k obsazení zbytku republiky dojde následujícího dne. Telefonický rozhovor ukončil slovy: „Bůh buď i nám milostiv.“

Po rozpuštění čs. armády působil v Úřadu předsednictva vlády. V součinnosti s generály Bílým a Neumannem se aktivně zapojil do budování odbojové organizace Obrana národa. Byl zatčen 14. prosince 1939. Po odpykání pěti let věznění v káznici Ebrach byl odvlečen do koncentračního tábora Flossenbürg, kde zahynul 12. dubna 1945
.

 

 

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt