Třída Hunt – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Třída Hunt

Základní technické údaje: Třída Hunt Type III

Výtlak: standardní 1 015 t, plný 1 090 t, rozměry: délka 85,7 m, šířka 9,6 m, ponor 2,36 m, pohon: dvě sady parních turbín o výkonu 14 168 kW ( 19 000 shp ), dva hřídele, rychlost: 25 uzlů, dosah: 4 635 km při rychlosti 20 uzlů, výzbroj: dvě zdvojená 101,6 mm univerzální děla, jedno čtyřhlavňové dvouliberní protiletadlové dělo, jedno zdvojené a až čtyři jednohlavňová protiletadlová děla ráže 20 mm, dva 533 mm torpédomety a hlubinné pumy, posádka: 170 důstojníků a mužů

Třída Hunt.jpg

Admiralita si uvědomila nedostatek doprovodných lodí a v roce 1938 připravila projekt tzv. rychlého doprovodného plavidla FEV, které mělo poskytnout konvojům protiletadlovou i protiponorkovou ochranu bez nutnosti vázat cenné oceánské torpédoborce. Poněkud krátkozraký byl důraz na rychlost, ale ne na vytrvalost. Ta byla považována za doménu skutečných doprovodných lodí. Pro zlepšení stability při dělostřelbě byly nové lodě třídy Hunt zpočátku standardně vybavovány aktivními stabilizátory, ale ty byly pro své energetické nároky a nedokonalý řídící systém tak neoblíbené, že pozdější lodě místo nich dostaly další palivové nádrže, což podstatně zlepšilo jejich velmi malou vytrvalost.

Přestože byly po zjednodušení zařazeny mezi torpédoborce, ve skutečnosti Hunty odpovídaly torpédovým člunům německého a italského námořnictva. Většinou ovšem nenesly žádná torpéda, protože původní požadavek na šest 101,6 mm děl s velkým náměrem a dva až čtyři torpédomety byl vzhledem ke stanovenému výtlaku přemrštěný. K tomu přistoupila chyba v konstrukčních výpočtech, takže první loď ve třídě HMS Atherstone se ukázala nestabilní. Další dokončované lodě proto obětovaly torpédomety a vyměnily věž X za čtyřhlavňové dvouliberní dělo, kromě mnoha dalších menších úprav pro snížení hmotnosti.

Ty se pak označovaly jako třída Hunt Type I a bylo jich postaveno 19. Trupy v časnějším stádiu stavby byly podélně rozděleny a rozšířeny o 0,76 m. Ty pak mohly nést požadovanou třetí 101,6 mm věž a označovaly se jako třída Hunt Type II, v počtu 36 jednotek. Třetí verzi Hunt Type III představovalo 28 jednotek stejných rozměrů, jen doplněné dvouhlavňovým torpédometem. Válečné zkušenosti ukázaly, že děla byla prospěšnější. Hunty se vyznamenaly zvláště ve Středomoří a při obraně britského východního a jižního pobřeží. Celkem jich bylo ztraceno 19. Je příznačné, že jen tří podlehly vzdušným útokům, z toho jedna loď stála a druhou potopila klouzavá puma.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt