Bojová sestava 1. divize Sboru námořní pěchoty USA při vylodění na osrtově Peleliu – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Bojová sestava 1. divize Sboru námořní pěchoty USA při vylodění na ostrově Peleliu

Bojová skupina 1 ( pláže Bílá 1 a Bílá 2 )

1. pluk námořní pěchoty

rota A 1. ženijního praporu

rota A 1. zdravotnického praporu

rota A 1. pionýrského praporu

rota A 1. tankového praporu

1. četa 1. roty vojenské policie

1. četa zbrojní roty, 1. obslužný ( intendanční ) prapor

odřad obslužné a zásobovací roty 1. obslužného praporu

odřad 4. kombinované útočné spojařské roty

Bojová skupina 5 ( pláže Oranžová 1 a Oranžová 2 )

5. pluk námořní pěchoty

rota B 1. ženijního praporu

rota B 1. zdravotnického praporu

rota B 1. pionýrského praporu

rota B ( 1. a 4. četa ) 1. tankového praporu

2. četa 1. roty vojenské policie

2. četa zbrojní roty, 1. obslužný prapor

odřad obslužné a zásobovací roty

odřad 4. kombinované útočné spojařské roty

Bojová skupina 7 ( pláž Oranžová 3 )

7. pluk námořní pěchoty ( - 2. prapor )

rota C ( - 2. četa ) 1. ženijního praporu

rota C 1. zdravotnického praporu

rota C 1. pionýrského praporu

1. a 4. četa roty B 1. tankového praporu

3. četa 1. roty vojenské policie

odřad 4. kombinované spojařské roty

Skupina obrněných obojživelných pásových vozidel

3. ( prozatímní ) prapor

plamenometný odřad USN ( po jednom vozidle ke každé CT )

Obojživelná transportní skupina

1. obojživelný prapor ( 120 vozidel LVT – 2 a LVT – 4 )

6. ( prozatímní ) obojživelný prapor ( 80 vozidel LVT – 4 )

odřad 8. obojživelného praporu ( 21 vozidel LVT – 2 )

454. sborová transportní rota obojživelných nákladních vozidel ( 50 vozidel DUKW americké armády )

456. sborová transportní rota obojživelných nákladních vozidel ( 50 vozidel DUKW, americké armády )

Skupina dělostřelectva

11. pluk námořní pěchoty ( 1. – 4. oddíl )

3. oddíl houfnic ráže 155 mm

8. oddíl děl ráže 155 mm

Protiletadlová skupina

12. oddíl protiletadlového dělostřelectva ( protiletadlové kanony ráží 20, 40 a 90 mm )

Ženijní skupina

1. ženijní prapor ( - roty A – C )

33. námořní stavební prapor

73. námořní stavební prapor

Vyloďovací skupina

1. pionýrský prapor ( - odřady )

1. transportní prapor motorových vozidel ( - rota C )

odřady 33. a 73. námořního stavebního praporu

Obslužná skupina

1. obslužný prapor ( - odřady )

16. polní sklad

7. zbrojařská rota námořní pěchoty

11. sklad námořní pěchoty

Zdravotnická skupina

1. zdravotnický prapor ( - rota C, - odřad roty D )

Záložní skupina

2. prapor 7. pluku námořní pěchoty

1. průzkumná rota

2. četa roty C 1. ženijního praporu

odřad roty D 1. zdravotnického praporu

Přičleněné jednotky

4, 5. a 6. četa bojových psů námořní pěchoty

5. a 6. odloučená četa spojařů – telefonistů

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt