Nasazení britských pěchotních tanků Matilda II v Rudé armádě – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Nasazení britských pěchotních tanků Matilda II v Rudé armádě

V průměru se každý třetí britský pěchotní tank Matilda II dostal do Sovětského svazu. Z první dodávky ( 145 těchto vozidel v roce 1941 ) jich bylo do konce téhož roku odesláno do bojů u Moskvy jen několik. Je známo, že všech 5 strojů, které měla ve výzbroji 136. samostatná tanková brigáda, bylo odesláno do opravy, a bojů se zúčastnily 3 Matildy.

1. ledna 1942 se ve 170. samostatném tankovém praporu nacházelo 13 vozidel a ve 171. praporu dalších 12 obrněnců. V lednu se 170. prapor v sestavě 3. útočné armády zúčastnil bojů v rámci Jihozápadního frontu. 20. ledna 1942 se sovětské Matildy zúčastnily bojů poprvé ve velké skupině. Útok na vesnici Georgij vedl k odražení Němců, ale nedostatečná podpora pěchoty a vyčerpání střeliva přinutily tanky k návratu do výchozích pozic. V únoru byla do bojů o Cholm nasazena rota Matild přidělená ke 128. střeleckému pluku z 391. střelecké divize. První útok tanků s výsadkem, provedený 13. února, byl zastaven v minovém poli. Do 20. února 1942 bylo v této oblasti ztraceno 8 Matild.

( Pěchotní tanky Matilda II jsou v přístavu Murmansk nakládány na železniční vozy, aby mohly být převezeny na frontu ).

Během zimních bojů počátkem roku 1942 měla fronta poziční charakter a Matildy byly vcelku úspěšné. Během nezdařeného pokusu o dobytí Charkova v květnu 1942 měl 22. tankový sbor k dispozici 41 těchto tanků. Do jednoho však byly zničeny. V srpnu působila v rámci 30. armády Kalininského frontu 196. tanková brigáda, vybavená 35 Matildami a 13 lehkými tanky T - 60. Vinou nevhodného nasazení vozidel však do poloviny září přišla o 29 Matild a 9 T - 60.

Přestože už v roce 1943 Matildy požadavkům fronty neodpovídaly, do bojové činnosti se nadále zapojovaly, a to prakticky na všech hlavních strategických směrech. Například v bitvě u Kurska měla 201. tanková brigáda 18 Matild. V boji se tyto tanky osvědčily poměrně dobře, když 7. července odrazily dvanáct německých útoků, přičemž zničeny byly pouze 3 vozidla. Při ofenzivní činnosti vedené 12. července přišla brigáda nenávratně o další 3 a 7 dalších bylo těžce poškozeno. 17. července 1943 se k 8. armádě bojující u Kurska připojil 224. samostatný tankový pluk, vyzbrojený 33 Matildami a 7 britskými pěchotními tanky Valentine. V důsledku nedostatečné podpory přišel pluk o 5 Matild, dalších 5 bylo znehybněno a 8 se porouchalo. 21. července útočil tento pluk spolu s praporem pěchoty na vesnici Golaja Dolina. Ráno se střetl s německými tanky, a aniž by utrpěl nějaké ztráty, ustoupil. Odpoledne útok obnovil, ale sovětská pěchota se stejně jako ráno zalekla německých tanků a zalehla. Další útok, pak skončil v minovém poli ztrátou 1 vozidla. Do 2. srpna 1943 přišel pluk o 13 Matild z toho o 7 nenávratně.

Hlavně britskou výzbrojí vybavený 5. mechanizovaný sbor 68. armády Západního frontu měl ještě v prosinci 1943 celkem 79 pěchotních tanků Matilda II.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt