655. prapor těžkých stíhačů tanků – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

655. prapor těžkých stíhačů tanků

 

655. prapor těžkých stíhačů tanků byl zformován na základě rozkazu z 20. března 1943 jako prapor těžkých stíhačů tanků Stalingrad. Tvořily jej zbytky 521. praporu, 611. praporu a 670. praporu, které byly zničeny u Stalingradu. Čísla těchto praporů byla přidělena jednotlivým rotám. Název praporu byl 14. dubna 1943 nahrazen číslem 655. V té době disponoval pouze 35 těžkými stíhači tanků SdKfz 164 Nashorn. Dalších 10 kusů obdržel v květnu a v polovině téhož měsíce dosáhl plné bojové připravenosti. Ještě před dosažením bojeschopnosti a plného početního stavu byla jednotka na začátku května vyslána na východní frontu ke skupině armád Střed.

V červnu byl 655. prapor těžkých stíhačů tanků dislokován v Bělorusku. Na začátku července 1943 se 611. a 670. rota nacházely v Minsku, zatímco 521. rota byla přidělena ke II. tankovému sboru SS v Orlu. Ještě předtím, než útvar zasáhl do bojů, bylo 1 vozidlo vážně poškozeno po najetí na minu, dalších 7 bylo vyřazeno při sovětském leteckém útoku, z toho 5 nenávratně. Následkem toho zůstaly ve štábní rotě 3 stroje, v 611. rotě 14 vozidel, v 670. rotě 7 vozidel a v 521. rotě 13 Nashornů. Posledně jmenovaná rota se ve dnech 11. – 27. července 1943 zúčastnila bojů východně od Orla jako součást XXXIV. armádní sboru skupiny armád Střed.

( Nashorny 655. praporu těžkých stíhačů tanků jsou právě nakládány na železniční vozy, aby mohly být nasazeny v bojích na východní frontě )

Po dvou týdnech bojů bylo nahlášeno zničení 1 těžkého tanku KV – 2 ( pravděpodobně ), 19 těžkých tanků KV – 1,  1 středního tanku M3 Lee, dodaného do Sovětského svazu v rámci Smlouvy o půjčce a pronájmu ze Spojených států, 30 středních tanků T – 34, 1 lehkého tanku T – 60, 5 lehkých tanků T – 70, 1 pěchotního tanku Matilda II, dodaného z Velké Británie v rámci Smlouvy o půjčce a pronájmu, 1 pásového raketometu a 3 nákladních vozidel. Vlastní ztráty byly přitom malé – 2 stíhače Nashorn, polopásový nákladní automobil Maultier a jeden terénní osobní Kübellwagen. Mužstvo mělo 2 padlé, 1 nezvěstného a 28 raněných.

Nejefektivněji 655. prapor těžkých stíhačů tanků bojoval 13. července 1943, kdy bez vlastních ztrát zneškodnil 12 těžkých sovětských tanků KV – 1 a 4 střední tanky T – 34.V srpnu téhož roku se jednotka nacházela poblíž běloruského Minsku, kde doplňovala ztráty. 27. července dostala 8 Nashornů, 31. října, 3. listopadu a 1. prosince 1943 po 5 stíhačích a v březnu 1944 dokonce 10 vozidel. V dubnu byly jeho roty přečíslovány na 1., 2. a 3. V srpnu 1944 začal být 655. prapor těžkých stíhačů tanků přezbrojován zřejmě nejlepšími stíhači tanků 2. světové války – vozidly Jagdpanther.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt