502. těžký tankový oddíl – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

502. těžký tankový oddíl

 

( Tiger I 502. těžkého tankového oddílu na východní frontě )

502. těžký tankový oddíl představoval samostatnou jednotku vybavenou zejména těžkými tanky. Šlo o jeden z nejúspěšnějších německých tankových oddílů 2. světové války, na jeho vrub je připisováno na 1 400 zničených nepřátelských tanků a 2 000 z boje vyřazených děl. Oddíl byl zformován 25. března 1942 v Bamberku a již v červenci téhož roku nařídil Adolf Hitler, že první vyrobené těžké tanky PzKpfw VI Tiger I mají směřovat právě k této jednotce a mají být nasazeny na východní frontě u Leningradu.

Ačkoliv v první fázi došlo k dodání pouze 4 Tigerů, byly tyto zárodky oddílu odeslány na frontu. V bojích u Ladožského jezera došlo ke ztrátě vůbec prvního Tigera a v lednu 1943 se Sovětům v průběhu operace Jiskra podařilo během několika dní postupně získat dvě další vozidla. Ta byla okamžitě převezena do vědecko - výzkumného ústavu pro obrněná vozidla v Kubince u Moskvy, kde došlo k jejich zkoumání, na základě kterého se zlepšila sovětská protiopatření proti těmto vozidlům.

502. těžký tankový oddíl byl v lednu 1945 přejmenován na těžký tankový oddíl 511 a nadále se zúčastnil bojů na východní frontě. Na konci března ještě některé posádky 3. roty převzaly přímo v továrně několik Tigerů II, které doplnily prořídlé řady Tigerů I a stíhače tanků Hetzer. Dne 27. dubna 1945 byl oddíl formálně rozpuštěn a jeho zbytky se vzdaly Sovětům 9. května 1945.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt