>SS – Freiwilligen Legion Flandern a 6. SS – Freiwilligen Sturmbrigade Langemarck – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

SS – Freiwilligen Legion Flandern a 6. SS – Freiwilligen Sturmbrigade Langemarck

SS – Freiwilligen Verband Flandern byl vytvořen v červenci 1941, když byla SS – Freiwilligen Standarte Nordwest rozdělena na dvě části. Dne 24. září 1941 byla přejmenována na SS – Freiwilligen Legion Flander a přidělena skupině armád Sever. Dne 10. listopadu 1941 se legie přesunula na frontu nedaleko Novgorodu. V té době měla 1 112 mužů, z nichž bylo 950 Vlámů. Od listopadu 1941 byla Flanderská legie v bojích v oblasti Volchova, kde odrážela sovětské pokusy o zrušení obléhání Leningradu. Od srpna 1942 obsadila zákopy kolem Leningradu, než byla vtažena do bojů kolem Ladožského jezera. V březnu 1943 byla stažena z fronty a vrátila se do polské Debice za účelem přestavby.

Dne 31. května 1943 byla SS – Freiwilligen Legion Flandern přejmenována na SS – Freiwilligen Sturmbrigade Langemarck a 22. října 1943 se z ní stala 6. SS – Freiwilligen Sturmbrigade Langemarck. Sturmbrigade dostala za úkol zapojit se do operací na Ukrajině, kde spadala pod pravomoc 2. SS – Panzer Division Das Reich. Během bojů u Žitomiru se dostala do pasti, a když se probojovávala ven, utrpěla těžké ztráty.

( Nášivka 6. SS – Freiwilligen Sturmbrigade Langemarck )

Poté co byla v Čechách znovu obnovena, byla přejmenována na Kampfgruppe Rehmann a přidělena jako posila ke III. SS – Germanische Panzerkorps Steiner v Estonsku. Společně s mnoha dalšími zahraničními dobrovolnickými jednotkami SS bojovala také Kampfgruppe Rehmann v tažení na Narvě a potom v kuronské kapse, odkud byla evakuována po moři do Swinemünde. Dne 19. října 1944 byla 6. SS – Freiwilligen Sturmbrigade Langemarck povýšena na divizní statut a stala se z ní 27. SS – Freiwilligen Grenadier Division Langemarck ( flämische Nr. 1 ). Nová divize byla zformována kolem původních 3 000 příslušníků Sturmbrigade. Byli doplněni 15 000 Vlámy, původně příslušníky Luftwaffe a rovněž příslušníky Kriegsmarine, kteří přišli o lodě a odvedenci z Organisation Todt.

Velitelé

SS – Oberführer Otto Reich                                                         ( červenec 1941 )

SS – Sturmbannführer Michael Lippert                                       ( července 1941 )

SS – Obersturmbannführer Hans Albert von Lettow – Vorbeck ( 2. dubna 1942 )

SS – Hauptsturmbanführer Hallmann                                           ( leden 1942 )

SS – Obersturmbannführer Josef Fitzthum                                   ( 20. června 1942 )

SS – Sturmbannführer Conrad Schellong                                     ( 11. července 1942 )

SS – Obersturmbannführer Conrad Schellong                              ( 31. květen 1943 – 19. října 1944 )

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt