Hodnosti SS a SA odpovídající hodnostem v armádě – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Hodnosti SS a SA a jejich odpovídající hodnosti v armádě

SS/Waffen – SS

SA

Odpovídající hodnost

Reichsführer ( SS říšský vůdce SS )

Stabschef ( náčelník štábu )

Armádní generál

Oberstgruppenführer SS

Oberstgruppenführer SA

Generálplukovník

Obergruppenführer

Obergruppenführer

_

Gruppenführer

Gruppenführer

Generálporučík

Brigadeführer

Brigadeführer

Generálmajor

Oberführer

Oberführer

-

Standartenführer

Standartenführer

Plukovník

Obersturmbannführer

Obersturmbannführer

Podplukovník

Sturmbannführer

Sturmbannführer

Major

Hauptsturmführer

Hauptsturmführer

Kapitán

Obersturmführer

Obersturmführer

Nadporučík

Untersturmführer

-

-

Sturmscharführer

Sturmführer

Poručík, podporučík

Hauptscharführer

Haupttruppführer

Nadporučík

-

Obertruppführer

Praporčík

-

Truppführer

Rotmistr

Oberscharführer

Oberscharführer

Rotný

Scharführer

Scharführer

Četař

Unterscharführer

-

-

Rottenführer

Rottenführer

Desátník

Sturmmann

Obersturmmann

Svobodník

SS – Mann

Sturmman

Vojín

SS - Anwärter

SA - Anwärter

-

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt