Bojová struktura Waffen - SS – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Bojová struktura Waffen – SS

Následující seznam podává přehled konečné bojové struktury osmatřiceti divizí Waffen – SS. U každé divize jsou uvedeny její hlavní jednotky ( početní stav jedné divize Waffen – SS činil zhruba 19 000 mužů, k němuž se však pozdější divize nikdy nepřiblížily ).

 

1. tanková divize SS Leibstandarte Adolf Hitler

1. pluk pancéřových granátníků SS

2. pluk pancéřových granátníků SS

1. tankový pluk SS

1. tankový dělostřelecký pluk SS

 

 

2. tanková divize SS Das Reich

3. pluk pancéřových granátníků SS Deutschland

4. pluk pancéřových granátníků SS Der Führer

2. tankový pluk SS

2. tankový dělostřelecký pluk SS

 

 

3. tanková divize SS Totenkopf

5. pluk pancéřových granátníků SS Thule

6. pluk pancéřových granátníků SS Theodor Eicke

3. tankový pluk SS

3. tankový dělostřelecký pluk SS

 

 

4. divize pancéřových granátníků SS – Polizei

7. pluk pancéřových granátníků SS

8. pluk pancéřových granátníků SS

4. dělostřelecký pluk SS

4. oddíl bojového zabezpečení SS

 

 

5. tanková divize SS Wiking

9. pluk pancéřových granátníků SS Germania

10. pluk pancéřových granátníků SS Westland

5. tankový pluk SS

5. tankový dělostřelecký pluk

 

 

6. horská divize SS Nord

11. pluk horských myslivců SS Reinhard Heydrich

12. pluk pancéřových granátníků SS Michael Gaissmair

6. horský dělostřelecký pluk SS

6. baterie bojového zabezpečení

 

 

7. dobrovolnická horská divize SS Prinz Eugen

13. dobrovolnický pluk horských myslivců SS Artur Phleps

14. dobrovolnický pluk horských myslivců SS Skanderbeg

7. dobrovolnický horský dělostřelecký pluk SS

7. oddíl bojového zabezpečení SS

 

 

8. jízdní divize SS Florian Geyer

15. jízdní pluk SS

16. jízdní pluk SS

18. jízdní pluk SS

8. dělostřelecký ( motorizovaný ) pluk SS

8. protitankový pluk SS

 

 

9. tanková divize SS Hohenstaufen

19. pluk pancéřových granátníků SS

20. pluk pancéřových granátníků SS

9. tankový pluk SS

9. tankový dělostřelecký pluk SS

 

 

10. tanková divize SS Frundsberg

21. pluk pancéřových granátníků SS

22. pluk pancéřových granátníků SS

10. tankový pluk SS

10. tankový dělostřelecký pluk SS

 

 

11. dobrovolnická divize pancéřových granátníků SS Nordland

23. pluk pancéřových granátníků SS Nordland

24. pluk pancéřových granátníků SS Danmark

11. tankový oddíl SS Hermann von Salza

11. tankový dělostřelecký pluk SS

 

 

12. tanková divize SS Hitlerjugend

25. pluk pancéřových granátníků SS

26. pluk pancéřových granátníků SS

12. tankový pluk SS

12. tankový dělostřelecký pluk SS

 

 

13. horská divize Waffen – SS ( Chorvatská č. 1 ) Handschar

27. pluk horských myslivců Waffen – SS

28. pluk horských myslivců Waffen – SS

13. dělostřelecký pluk Waffen – SS

13. protitankový oddíl SS

 

 

14. divize granátníků Waffen – SS ( Ukrajinská č. 1 )

29. pluk granátníků Waffen – SS

30. pluk granátníků Waffen – SS

31. pluk granátníků Waffen – SS

14. dělostřelecký pluk Waffen – SS

 

 

15. divize granátníků Waffen – SS ( Lotyšská č. 1 )

32. pluk granátníků Waffen – SS

33. pluk granátníků Waffen – SS

34. pluk granátníků Waffen – SS

15. dělostřelecký pluk Waffen – SS

 

 

16. divize pancéřových granátníků SS Reichsführer – SS

35. pluk pancéřových granátníků SS

36. pluk pancéřových granátníků SS

16. dělostřelecký pluk SS

16. tankový oddíl SS

 

 

17. divize pancéřových granátníků SS Götz von Berlichingen

37. pluk pancéřových granátníků SS

38. pluk pancéřových granátníků SS

17. tankový dělostřelecký pluk SS

17. protitankový oddíl SS

 

 

18. dobrovolnická divize pancéřových granátníků SS Horst Wessel

39. pluk pancéřových granátníků SS

40. pluk pancéřových granátníků SS

18. dělostřelecký pluk SS

18. protitankový oddíl SS

 

 

19. divize granátníků Waffen – SS ( Lotyšská č. 2 )

42. pluk granátníků Waffen – SS Voldemars Veiss

43. pluk granátníků Waffen – SS Heinrich Schuldt

44. pluk granátníků Waffen – SS

19. dělostřelecký pluk Waffen – SS

 

 

20. divize granátníků Waffen – SS ( Estonská č. 1 )

45. pluk granátníků Waffen – SS

46. pluk granátníků Waffen – SS

47. pluk granátníků Waffen – SS

20. dělostřelecký pluk Waffen – SS

 

 

21. horská divize Waffen – SS ( Albánská č. 1 ) Skanderbeg

50. horský pluk Waffen – SS

51. horský pluk Waffen – SS

21. horský dělostřelecký pluk Waffen – SS

 

 

22. dobrovolnická jízdní divize SS Maria Thereasia

52. dobrovolnický jízdní pluk SS

53. dobrovolnický jízdní pluk SS

54. dobrovolnický jízdní pluk SS

55. dobrovolnický jízdní pluk SS

 

 

23. horská divize Waffen – SS Kama

56. pluk horských myslivců Waffen – SS

57. pluk horských myslivců Waffen – SS

58. pluk horských myslivců Waffen – SS

23. horský dělostřelecký pluk Waffen – SS

Tato divize byla rozpuštěna na konci roku 1944 a její zbytky přiděleny k 23. dobrovolnické divizi pancéřových granátníků Nederland, která se však svým početním stavem nikdy nerovnala ani pluku. Divize Nederland do sebe pojala zbytky dvou stávajících pluků 48. a 49., zvaných General Seyffardt a De Ruiter.

 

 

24. horská divize Waffen – SS Karstjäger

59. pluk horských myslivců Waffen – SS

60. pluk horských myslivců Waffen – SS

24. horský dělostřelecký pluk Waffen – SS

 

 

25. divize granátníků Waffen – SS ( Maďarská č. 1 ) Hunyadi

61. pluk granátníků Waffen – SS

62. pluk granátníků Waffen – SS

63. pluk granátníků Waffen – SS

25. dělostřelecký pluk Waffen – SS

 

 

26. divize granátníků Waffen – SS ( Maďarská č. 2 ) Hungaria

64. pluk granátníků Waffen – SS

65. pluk granátníků Waffen – SS

66. pluk granátníků Waffen – SS

20. tankový prapor

Tato jednotka nikdy nedosáhla plného početního stavu divize.

 

 

 

27. dobrovolnická divize pancéřových granátníků SS ( Vlámská č. 1 ) Langemarck

O divizi šlo jen titulárně, neboť její početní stav nikdy nepřesáhl ani jediný pluk.

 

 

 

28. dobrovolnická divize granátníků SS Wallonien

Tato jednotka nikdy nedosáhla velikosti divize.

 

 

29. divize granátníků Waffen – SS ( Ruská č. 1 )

Tato jednotka byla vytvořena z neslavné brigády, jíž velel SS – Brigadeführer Kaminski. Skutečnou divizí nikdy nebyla a posléze ji pohltila Vlasovova osvobozenecká armáda.

 

 

29. divize granátníků Waffen – SS ( Italská č. 1 )

O této jednotce není známo, že by někdy svým početním stavem převýšila jediný pluk. Pořadové číslo dostala po ruské 29. divizi, kterou včlenil do své armády generál Vlasov.

 

 

30. divize granátníků Waffen – SS ( Běloruská č. 1 )

75. pluk granátníků Waffen – SS

76. pluk granátníků Waffen – SS

77. pluk granátníků Waffen – SS

30. dělostřelecký pluk Waffen – SS

 

 

31. dobrovolnická divize granátníků SS

78. pluk granátníků SS

79. pluk granátníků SS

80. pluk granátníků SS

30. dělostřelecký pluk SS

 

 

32. divize pancéřových granátníků SS 30. Januar

Tato divize byla utvořena ve velmi pozdním období války a plného stavu nikdy nedosáhla.

 

 

33. jízdní divize Waffen – SS ( Maďarská č. 3 )

Tuto divizi se vlastně nikdy nepodařilo dotvořit. Při pádu Maďarska v roce 1945 ji zničili Sověti.

 

 

33. divize granátníků Waffen – SS ( Francouzská č. 1 ) Charlemagne

Tato jednotka vznikla rozšířením jedné dobrovolnické brigády Waffen – SS, která byla sama vytvořena z armádní

legie zvané Légion des Volontaires Francais. Plného stavu divize nikdy nedosáhla.

 

 

34. dobrovolnická divize granátníků Waffen – SS Landstrom Nederland

48. dobrovolnický pluk granátníků SS

Tato jednotka vznikla z domobranecké jednotky zvané Landwacht Nederland, přijaté do SS v roce 1943. V období od listopadu 1944 do března 1945 se rozrostla a byla prohlášena za divizi. Bojů se nijak významně nezúčastnila.

 

 

35. divize policejních granátníků SS

Utvořili ji policisté v průběhu několika posledních měsíců 2. světové války. Byla to jednotka, jež nikdy početního stavu divize nedosáhla.

 

 

36. divize granátníků Waffen – SS

Bohudík ani tato neslavná brigáda Dirlewanger nikdy nedorostla velikosti divize. Její vojenská hodnota byla velmi pochybná.

 

 

37. dobrovolnická jízdní divize SS Lützow

Málo je známo o složení této jednotky, jejíž vznik spadá do posledních dnů 2. světové války. Byla nasazena do bojů v okolí Vídně.

 

 

38. divize pancéřových granátníků SS Nibelungen

Vytvořil ji štáb důstojnické školy v Bad Tölzu, k němuž se připojili i kadeti. Početním stavem tato jednotka nepředčila ani pluk.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt